Bekkenfysiotherapie na een totaal ruptuur bij de bevalling

De bekkenbodem is een spiergroep die steun geeft aan de organen in de buik. De bekkenbodem moet kunnen openen voor het plassen, krijgen van ontlasting, baren en vrijen. De bekkenbodem moet kunnen sluiten voor het ophouden van urine en ontlasting.

Na een totaal ruptuur tijdens de bevalling is er schade ontstaan aan de bekkenbodemspieren. Dit kan vooral in het begin pijn geven bij het plassen en krijgen van ontlasting. Om eventuele pijn te verminderen is de houding op het toilet van belang, alsmede een zo goed mogelijke ontspanning van de bekkenbodem.

De bekkenbodem ontspant bij een lage buikademhaling. Leg regelmatig de handen laag op de buik en voel hoe bij het inademen de buik zich vult met lucht. De buikademhaling stimuleert de doorbloeding en afvoer van vocht en zwelling in het bekkenbodemgebied.