Ergotherapie bij Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH)

Onze hersenen besturen alles wat we doen, denken en voelen. Een stoornis in de werking van de hersenen kan invloed hebben op verschillende functies. U kunt hierbij denken aan het gebruik van ledematen, maar ook cognitie (geheugen, concentratie, aandacht, etc.). Door een beroerte kunt u sommige dagelijkse activiteiten wellicht niet goed meer uitvoeren. Uw dagelijks leven kan dan voor u en uw partner of naasten erg veranderen.

De behandeling

De ergotherapeut brengt mogelijkheden en beperkingen in kaart en traint met u de dagelijkse activiteiten die voor u belangrijk zijn om weer te kunnen uitvoeren. Dit kan op veel verschillende manieren. 

Voorbeeld

‘Mijn vrouw werd opgenomen in het ziekenhuis met een beroerte. Zij kon haar rechterhand niet goed bewegen en had moeite met eten. Zij at haar vla met een mes en kamde haar haren met haar tandenborstel. De ergotherapeut oefende met mijn vrouw het wassen en aankleden. Daarna legde ze uit dat mijn vrouw een apraxie heeft en vertelde mij wat dit inhoudt en hoe ik haar het beste kan helpen.’