Ergotherapie na een amputatie

Het doormaken van een beenamputatie heeft grote impact op het dagelijks leven.Alles wat u gewend was om staand en lopend te doen, gaat nu anders. De ergotherapeut in het ziekenhuis is betrokken tijdens uw ziekenhuisopname en ook bij de revalidatiebehandeling die eventueel aansluitend aan de ziekenhuisfase plaatsvindt. 

De behandeling

De ergotherapeut brengt mogelijkheden en beperkingen in kaart en traint met u de dagelijkse activiteiten die voor u belangrijk zijn om weer te kunnen doen. Dit kan zijn vanuit de rolstoel, of staand en lopend met een beenprothese. Dit alles gebeurt in nauw contact met een fysiotherapeut.

Voorzieningen

Ook kan de ergotherapeut u helpen bij het regelen  van verschillende voorzieningen via de gemeente of zorgverzekering die u eventueel nodig heeft, zoals een rolstoel, een scootmobiel of een douchezitje. Bij al deze punten kijkt de ergotherapeut vooral naar wat u graag weer wilt kunnen doen.