Ganglion stellatum blokkade

Een ganglion stellatum blokkade is een blokkade van de zenuwknoop onder in de hals. Een ganglion is een zenuwknoop waar een aantal zenuwen samenkomen. Deze zenuwen kunnen pijn veroorzaken in een bepaald gebied van het lichaam. Het ganglion stellatum is een zenuwknoop die onderin de hals ligt. Ongeveer ter hoogte van de zevende nekwervel. Zie figuur 1. Door een deel van de zenuwen in dit gebied uit te schakelen (blokkade) kan de pijn worden verminderd. Dit wordt gedaan met elektrische gepulseerde radiofrequentiestroom (PRF-stroom). Deze behandeling wordt gedaan bij sommige vormen van pijn, bijvoorbeeld in de onderkaak, nek, schouder of arm.

Voorbereiding

Medicijnen en bloedverdunners

 • Gebruikt u bloedverdunners (antistollingsmedicatie)? Bespreek dit vooraf met uw medisch specialist. Het kan zijn dat u tijdelijk moet stoppen met uw bloedverdunners voor de behandeling.
 • U kunt uw andere medicijnen gewoon innemen.

Overgevoelig of allergie

Bent u overgevoelig of allergisch voor bepaalde medicijnen, latex, jodium, pleisters, contrastvloeistof of verdoving? Geef dit voor de behandeling aan ons door.

Pacemaker/ICD

Heeft u een pacemaker/ICD? Geef dit vooraf aan uw behandelaar door. In overleg met u worden dan extra voorzorgsmaatregelen getroffen.

Zwangerschap

Bent u zwanger? Overleg met uw behandelaar of de behandeling door kan gaan.

Verandering in uw gezondheid

Wanneer u ziek bent of koorts heeft op de dag van de behandeling, dan kan de behandeling niet doorgaan. U kunt een nieuwe afspraak maken.

Eten en drinken

U kunt gewoon eten en drinken voordat de behandeling begint. 

Vervoer

U mag na de behandeling 24 uur niet zelf deelnemen aan het verkeer. Regel daarom vooraf vervoer terug naar huis. 

De behandeling

Het kan zijn dat u eerst een proefbehandeling krijgt. Dit is om er zeker van te zijn dat de behandeling effect heeft. U krijgt dan een tijdelijke injectie in de zenuwknoop. Er wordt bekeken of de pijn minder wordt door de proefbehandeling. Als de proefbehandeling effect heeft gehad, volgt de definitieve behandeling.

U krijgt de blokkade van het stellatum op de polikliniek Pijnbestrijding.
U wordt door de verpleegkundige naar de behandelruimte gebracht.

 • U gaat op uw rug op de behandeltafel liggen.
 • De pijnspecialist bepaalt de juiste plaats voor de injectie met een röntgenapparaat en een ijzeren liniaal. En geeft de juiste plaats op de huid aan met een viltstift.
 • De pijnspecialist brengt met een röntgenapparaat en een beeldscherm de naald op de juiste plaats.
 • Om de plaats van de naald goed te kunnen controleren op het beeldscherm, spuit de pijnspecialist wat contrastvloeistof in. Eventueel krijgt u ook een teststroompje (een elektrisch stroompje).
 •  U krijgt een elektrisch stroompje. Hiermee worden een aantal zenuwen geblokkeerd. De zenuwen kunnen dan geen pijn meer doorgeven.
 • Na de behandeling kunt u zich weer aankleden.
 • U gaat terug naar de wachtruimte.
 • Na een half uur komt de pijnspecialist bij u langs en vraagt of de pijn door de injectie minder is geworden.

Na de behandeling

Bijwerkingen

 • Na de behandeling kunt u pijn krijgen. Deze napijn verdwijnt vanzelf binnen enkele weken.
 • Er is een zeer kleine kans dat de naald door het longvlies prikt. Dit kan een klaplong veroorzaken. 

Vragen direct na de behandeling?

 • Heeft u de eerste 24 uur na de behandeling klachten of vragen? Neem dan contact op met de Spoedeisende Hulp 0344 67 42 54.
 • Heeft u 24 uur na de behandeling klachten? Neem dan contact op met uw huisarts of de huisartsenpost.

De uitslag

Het is direct na de behandeling duidelijk of de behandeling effect heeft gehad. 

Na de behandeling wordt er een controle afspraak gemaakt door de polikliniekassistente. Tijdens de controle afspraak bespreekt de pijnspecialist het resultaat van de behandeling met u.