Handleiding zelfdoseren Acenocoumarol

Deze instructie is speciaal geschreven voor trombosedienstcliënten die, na te hebben geleerd zelf de controletest (INR = International Normalized Ratio) te doen, ook zelf hun dosering willen gaan vaststellen. In deze handleiding komen achtereenvolgens aan de orde:

  • De algemene uitgangspunten;
  • Een beschrijving van het door u gebruikte antistollingsmiddel;
  • De methode waarmee u de dosering én het moment van de volgende controle kunt vaststellen.

Lees meer in de folder

Meer informatie leest u in de folder Zelfcontrole trombosedienst Acenocoumarol(https://rivierenland-web-prod.azurewebsites.net/media/uoqpg4lg/151901_handleiding-zelfdoseren-acenocoumarol.pdf)