Handleiding zelfdoseren Fenprocoumon

Deze pagina is voor trombosedienstcliënten die, na te hebben geleerd zelf de controletest (INR) te doen, ook zelf hun dosering willen gaan vaststellen. U kunt hier lezen over:

  • de algemene uitgangspunten
  • een beschrijving van het door u gebruikte antistollingsmiddel
  • de methode waarmee u de dosering én het moment van de volgende controle kunt vaststellen

Lees meer in de folder

Meer informatie leest u in de folder Handleiding zelfdoseren Fenprocoumon(https://rivierenland-web-prod.azurewebsites.net/media/tgzcias4/151902-handleiding-zelfdoseren-fenprocoumon.pdf).(https://rivierenland-web-prod.azurewebsites.net/media/pwhnvc0a/151901_handleiding-zelfdoseren-acenocoumarol.pdf)