Individuele begeleiding bij kanker

Elk jaar horen meer dan 100.000 mensen dat ze kanker hebben. Het leven komt hierdoor vaak op zijn kop te staan. Niet alleen lichamelijk, maar ook emotioneel, sociaal en gees­telijk is het hebben van kanker zwaar. Er komt veel op u en uw naasten af, waardoor het soms moeilijk is om uw hoofd boven water te houden. Dit kan een reden zijn om hulp te zoeken. 

Psychische begeleiding tijdens of na de behandeling

Ongeveer 1 op elke 4 mensen heeft behoefte aan psychische begeleiding naast of na de medische behandeling van kanker. Bijvoorbeeld om te leren omgaan met heftige emoties als boosheid, verdriet, angst en somberheid. Of om meer grip te krijgen op het leven. 

Emotionele reacties en gevoelens blijven soms te lang en te sterk aanwezig. Dat kan u belemmeren in uw behandeling, herstelproces of dagelijks leven. Mensen die eerder een depressie of angststoornis hebben meegemaakt zijn hiervoor extra kwetsbaar. Het is goed om dan op tijd hulp te zoeken. 

Hulp bij angst voor behandeling

Regelmatig zijn of worden mensen met kanker angstig voor de onderzoeken en behandelingen. Bijvoorbeeld voor kleine ruimtes (claustrofobie) in de MRI. Of voor naalden, bloed, infusen of het ziekenhuis in het algemeen. Er bestaan goede psychologische behandelingen voor deze angstklachten. Dat voorkomt dat uw medische behandeling vertraagt of zelfs stopgezet moet worden. 

Hulp bij moeilijke keuzes

Na de diagnose en tijdens uw medische behandelingen moet u soms snel keuzes maken. Keuzes die moeilijk zijn en die grote gevolgen kunnen hebben die u in alle emotie niet goed overziet. Een psycholoog kan u helpen door alles met u op een rij te zetten. Daardoor kunt u beter bepalen wat voor u de beste keuze is.

Hulp bij controles

Zijn uw eerste medische behandelingen afgerond en gaat u uw dagelijks leven weer oppakken? Dan kunnen angst voor controles en vermoeidheid u belemmeren. In de eerste maanden hoort dit bij het herstelproces en wordt dit langzaam minder. Ervaart u deze klachten een jaar na afronding van uw medische behandeling nog steeds? Een goede psychologische behandeling kan u hierbij helpen. 

Hoe werkt individuele begeleiding?

Bij individuele begeleiding krijgt u meestal meerdere gesprekken. De gesprekken zijn 1 keer in de 2 weken. Soms zijn er vaker of juist minder vaak gesprekken nodig. En soms is 1 gesprek genoeg om zelf weer verder te kunnen.

Met de behandeling leert u weer zelf emotioneel en geeste­lijk te kunnen herstellen. Daarbij wordt bijvoorbeeld EMDR (www.emdr.nl(http://www.emdr.nl)) en cognitieve gedragstherapie (www.vgct.nl(http://www.vgct.nl)) toegepast. 

De psychologen op de afdeling Medische Psychologie zijn des­kundig in de psychosociale oncologie en/of lid van de NVPO (www.nvpo.nl(http://www.nvpo.nl)). Zij hebben specifieke kennis en ervaring om mensen met kanker te begeleiden in diverse stadia van de ziekte.

Verwijzing

Uw behandelend specialist of verpleegkundig specialist verwijst u door naar onze afdeling. U kunt ook zelf om een doorverwijzing vragen.