Injectie bij schouderpijn (nervus suprascapularis)

Een injectie bij schouderpijn schakelt de grote zenuw van de schouder (de nervus suprascapularis) tijdelijk uit. Hierdoor vermindert de pijn. Dit kan op 2 manieren: een lokale injectie van de zenuw met medicijnen 
(verdovingsvloeistof en corticosteroïden) en PRF-stroombehandeling (pulsed radiofrequente) van de zenuw. 

Doorsnede schouder waarin met een injectiespuit de plaats van de injectie bij een behandeling van de grote zenuw van de schouder (nervus suprascapularis) wordt weergegeven.

Oorzaak

Schouderklachten hebben verschillende oorzaken:

 • een scheur van de schouderkapselspieren (cuffruptuur)
 • verkalking van de schouder (peri-arthritis humeroscapularis)
 • slijtage in het schoudergewricht (artrose)
 • vastzittende stijve schouder (frozen shoulder)

Voorbereiding

Medicijnen en bloedverdunners

 • Gebruikt u bloedverdunners (antistollingsmedicatie)? Bespreek dit vooraf met uw medisch specialist. Het kan zijn dat u tijdelijk moet stoppen met uw bloedverdunners voor de behandeling.
 • U kunt uw andere medicijnen gewoon innemen.

Overgevoelig of allergie

Bent u overgevoelig of allergisch voor bepaalde medicijnen, latex, jodium, pleisters, contrastvloeistof of verdoving? Geef dit voor de behandeling aan ons door.

Pacemaker/ICD

Heeft u een pacemaker/ICD? Geef dit vooraf aan uw behandelaar door. In overleg met u worden dan extra voorzorgsmaatregelen getroffen.

Zwangerschap

Bent u zwanger? Overleg met uw behandelaar of de behandeling door kan gaan.

Verandering in uw gezondheid

Wanneer u ziek bent of koorts heeft op de dag van de behandeling, dan kan de behandeling niet doorgaan. U kunt een nieuwe afspraak maken.

Eten en drinken

U kunt gewoon eten en drinken voordat de behandeling begint. 

Vervoer

U mag na de behandeling 24 uur niet zelf deelnemen aan het verkeer. Regel daarom vooraf vervoer terug naar huis. 

De behandeling

2 soorten injecties

De schouderpijn kan met 2 verschillende injecties behandeld worden. 

Lokale injectie van de zenuw met verdovingsvloeistof

U krijgt op de plaats van de zenuw een injectie met een verdovingsvloeistof. U kunt dit vergelijken met de verdoving die u krijgt bij de tandarts. Aan de verdovingsvloeistof zijn corticosteroïden toegevoegd. Corticosteroïden zorgen 
ervoor dat de injectie langer werkt. De verdovingsvloeistof werkt al na enkele minuten en duurt anderhalf tot twee uur. De corticosteroïden gaan na een paar dagen of een paar weken goed werken.

PRF-stroombehandeling (pulsed radiofrequente) van de zenuw

De PRF-stroombehandeling wordt vaak gegeven nadat de lokale injectie van de zenuw is uitgewerkt. Bij de PRF-behandeling krijgt de zenuw ongeveer vier minuten een stroompje (45 Volt) toegediend. Dit gebeurt met een naald. Hierdoor zal de zenuw veel minder pijn doorgeven. Het kan vier tot zes weken duren voordat u weet of de PRF-behandeling het gewenste effect heeft gehad. 

Start van de behandeling (beide opties)

De behandeling start bij allebei de opties hetzelfde:

 • U gaat op een stoel zitten. Uw behandelend pijnspecialist staat of zit achter u.
 • U moet uw schouder bloot maken.
 • Als het nodig is wordt uw schouder gescand met het echo-apparaat. De pijnspecialist kan dan uw zenuw opzoeken op een monitor. Dit doet geen pijn.
 • Daarna brengt de pijnspecialist een naald in ter hoogte van het schouderblad.

Vervolg behandeling met de lokale injectie met verdovingsvloeistof

Bij deze injectie worden twee medicijnen in uw schouder gespoten: een verdovingsvloeistof en corticosteroïden

 • De pijnspecialist geeft met de naald een elektrische prikkel en zoekt naar spiersamentrekkingen (klopjes en schokjes) in de zenuw van de schouder.
 • Daarna dient de pijnspecialist verdovingsvloeistof toe.
 • Op het echoapparaat kan de pijnspecialist zien hoe de 
  verdovingsvloeistof zich verspreidt. Als de verdovingsvloeistof zich niet op de juiste plaats verspreidt, moet de naald soms verplaatst. Dit kan wat vervelend aanvoelen.
 • Na de behandeling kunt u zich weer aankleden.
 • U gaat terug naar de rustruimte.
 • Na 30 minuten komt de pijnspecialist bij u langs en vraagt of de pijn door de injectie minder is geworden.


Hoe verloopt de behandeling verder met PRF stroombehandeling?

 • De pijnspecialist geeft met de naald vier minuten een zwakstroom van 45 Volt. In het begin kunt u wat klopjes en schokjes in de schouder voelen. Meestal verdwijnen deze weer vrij snel tijdens de behandeling.
 • Na de behandeling kunt u zich weer aankleden.
 • U gaat terug naar de rustruimte.
 • Na 30 minuten komt de pijnspecialist bij u langs en vraagt of de pijn door de injectie minder is geworden.

Na de behandeling

Heeft u een lokale injectie met verdovingsvloeistof gehad? Uw schouder kan dan de eerste 6 tot 24 uren zwaar aanvoelen. U kunt de schouder nauwelijks bewegen omdat de zenuw tijdelijk is verdoofd. Ondersteun de geprikte arm/schouder daarom zo veel mogelijk. Zo voorkomt u dat uw arm ergens achter blijft hangen. Let er ook op dat u tijdens het slapen niet op die arm gaat liggen. De tijdelijke gevoelloosheid in uw arm en schouder is ook de reden dat u niet zelf aan het verkeer kunt deelnemen op de dag na de behandeling. Deze klachten komen vooral voor na een lokale injectie met verdovingsvloeistof. Bij de PRF-behandeling met zwakstroom komt dit niet voor. 

Bijwerkingen

 • Na de behandeling kunt u pijn krijgen. Deze napijn duurt ongeveer een week en verdwijnt daarna vanzelf.
 • Een enkele keer kan een allergische reactie optreden op de ingespoten stoffen.
 • Heeft u diabetes? Uw bloedsuikers kunnen wat ontregeld raken door corticosteroïden. Zeg daarom altijd tegen uw pijnspecialist dat u diabetes heeft. Dan kan uw bloedsuiker na de injectie goed worden gecontroleerd.
 • Vrouwen kunnen opvliegers krijgen door corticosteroïden. Ook kan de menstruatie eerder of later komen.
 • Soms kan de zenuw geraakt worden. Dan houdt de pijn langer aan. U kunt dan contact opnemen met uw pijnspecialist zodat u wat extra medicijnen krijgt.

Leefregels na de behandeling

Het is belangrijk dat u na de behandeling doorgaat met de schouderoefeningen onder begeleiding van de fysiotherapeut. Zo leert u de schouder weer beter te gebruiken.

Vragen direct na de behandeling

 • Heeft u de eerste 24 uur na de behandeling klachten of vragen? Neem dan contact op met de Spoedeisende Hulp 0344 67 42 54.
 • Heeft u 24 uur na de behandeling klachten? Neem dan contact op met uw huisarts of de huisartsenpost.

De uitslag

Wanneer kunt u minder pijn verwachten? Het beste resultaat kunt u vier tot zes weken na de behandeling verwachten.

Na de behandeling maakt de poli-assistente een vervolgafspraak voor u. Dit kan een afspraak op de poli zijn of een telefonisch consult. De afspraak vindt zes weken na de behandeling plaats. De pijnspecialist bespreekt dan het resultaat van de behandeling met u.