Isolatiemaatregelen

Om verspreiding van micro-organismen te voorkomen, is het soms nodig om iemand in isolatie te verplegen. Omdat er in het ziekenhuis veel mensen op elkaar zijn, vergroot dit de kans op verspreiding van micro-organismen. Patiënten in het ziekenhuis hebben vaak tijdelijk een verminderde weerstand en lopen sneller een infectie op. 

Wat is een micro-organisme

Ieder mens draagt miljarden micro-organismen bij zich. Een micro-organisme is een term voor alle niet met het oog waarneembare “beestjes”, zoals bacteriën en virussen. Bacteriën komen bijvoorbeeld voor op de huid, in de neus, mond en darmen.

In onze contacten met andere mensen of voorwerpen pakken we
bacteriën op en geven we bacteriën af. Dit gebeurt meerdere keren op een dag. De meeste bacteriën zijn niet ziekmakend; ze helpen ons zelfs, bijvoorbeeld bij het verteren van voedsel. Een aantal soorten micro-organismen maken mensen wel ziek.

Isolatieverpleging

Een ander woord voor isolatie is afzondering. Verpleging of behandeling in
isolatie is een maatregel ter bescherming van uw medepatiënten en van de zorgverleners.

Er zijn verschillende vormen van verpleging in isolatie; van milde
tot strenge maatregelen. De gekozen vorm van isolatie is afhankelijk
van het micro-organisme dat u bij u draagt.

Wanneer is isolatie nodig

Of isolatieverpleging noodzakelijk is, is afhankelijk van het micro-organisme dat u bij zich draagt en de afdeling die u bezoekt. Bij een bezoek aan de polikliniek of de dagbehandeling zijn extra maatregelen niet altijd nodig. 

  • Bij een  controleafspraak is het risico op overdracht heel klein en zijn extra maatregelen niet nodig.
  • Ondergaat u een kleine ingreep, dan is het risico dat er overdracht plaatsvindt groter. Er worden dan wel extra maatregelen getroffen.
  • Wordt u opgenomen in het ziekenhuis, dan wordt u altijd in isolatie verpleegd.  

Hoe lang moet u in isolatie?

De duur van de isolatieverpleging is afhankelijk van het aanwezige micro-organisme. Isolatieverpleging is in principe geen reden voor een langere opname in het ziekenhuis. De duur van uw opname wordt bepaald door de aandoening of klachten waarvoor u bent opgenomen.

Wat betekent isolatie voor u

Isolatieposter

Om aan te geven welke isolatievoorschriften er voor u gelden wordt gebruik gemaakt van een isolatieposter in een specifieke kleur. Als u in isolatie verpleegd wordt, hangt deze isolatieposter op of naast de deur van de kamer.

Op de isolatieposter is aangegeven welke voorzorgsmaatregelen uw bezoek en zorgverleners moeten toepassen om verspreiding van micro-organismen te voorkomen. U kunt hierbij denken aan het dragen van beschermende kleding, een mondkapje, handschoenen en/of een bril.

Wat uw bezoek moet weten

Isolatieverpleging betekent niet dat familie en/of vrienden u
niet mogen bezoeken. Wel kunnen extra maatregelen gelden. De kledingvoorschriften voorkomen verspreiding via kleding van zorgverleners naar andere patiënten.

  • Uw bezoek meldt zich altijd eerst bij de verpleegkundige. Deze helpt en adviseert met de instructies.
  • Uw bezoek mag na een visite aan u geen andere patiënten meer bezoeken.
  • Wilt u kinderen meenemen? Overleg dan even met de verpleegkundige van de afdeling.

Wasgoed

Wasgoed moet in een gesloten plastic zak mee naar huis genomen worden. Het wasgoed moet zo heet mogelijk gewassen worden, bij voorkeur op 60 graden. Gooi de plastic zak daarna weg.

Naar huis na isolatie

Als u na isolatieverpleging naar huis mag, zijn de isolatiemaatregelen over het algemeen niet meer nodig. Mocht dit wel het geval zijn, dan worden deze maatregelen door uw zorgverlener met u besproken voordat u naar huis gaat.

Het kan zijn dat bij een polikliniekbezoek of volgende opname nog wel maatregelen nodig zijn.

Video isolatieverpleging