Klysmabehandeling

De kinderarts heeft een klysmabehandeling voorgeschreven voor uw kind. Onderstaande folder geeft een beschrijving van de gang van zaken rondom de klysmabehandeling en is bedoeld als voorbereiding op de behandeling. Voor deze behandeling komt uw kind op drie verschillende dagen naar het ziekenhuis voor de toediening van een klysma. De klysma’s worden gegeven op de afdeling Kind en Jeugd van het ziekenhuis.

Lees meer in de folder

Meer informatie leest u in de folder Klysmabehandeling(https://rivierenland-web-prod.azurewebsites.net/media/1lzbzq5t/156819_klysmabehandeling.pdf)