Leren lopen met krukken

Krukken kunnen u helpen om tijdens het (trap)lopen en (op)staan uw aangedane been volledig of gedeeltelijk te ontlasten.

Elleboogkrukken kunt u lenen via de thuiszorgwinkel (neem verzekeringspas en identiteitsbewijs mee!).

Algemene adviezen

 • Controleer de krukken op mankementen (kijk bijvoorbeeld of de 
  doppen niet afgesleten/kapot zijn).
 • Loop met stevige schoenen.
 • Begin met kleine stappen (in eerste instantie onder begeleiding 
  van een verpleegkundige of fysiotherapeut).
 • Wanneer iemand u helpt tijdens het lopen, moet diegene aan 
  de zijde van het aangedane been staan.

Instellen elleboogkrukken

 • Ga rechtop staan met de schoenen aan, de knieën gestrekt en steun op beide benen (indien toegestaan/mogelijk).
 • Neem de krukken in uw handen, één links en één rechts. Laat 
  de armen ontspannen langs het lichaam hangen.
 • Stel de krukken zó in dat de handvatten ter hoogte van uw 
  polsen zijn.
 • Stel de hoogte van de manchet (steun rondom uw elleboog) zo 
  in dat de bovenrand ongeveer 5 cm onder de elleboog zit.

Onbelast lopen met krukken

“Onbelast” lopen met krukken wil zeggen dat u niet op uw aangedane 
been mag steunen. Bij het “onbelast” lopen met krukken heeft u altijd 
twee krukken nodig. Dat betekent dat u steunt op uw armen, dat kan 
zwaar zijn.

Onbelast gaan zitten in de stoel

 • Ga tegen de stoel staan.
 • Pak eerst de leuningen (indien aanwezig) van de stoel.
 • Houdt uw aangedane been naar voren en van de grond en laat 
  u voorzichtig in de stoel zakken.

Onbelast opstaan vanuit een stoel

 • Zet uw gezonde voet onder de stoel.
 • Houdt uw aangedane been naar voren en los van de grond.
 • Steek uw armen door de manchetten van uw krukken (deze 
  bungelen nu aan uw armen).
 • Sta op met behulp van steun op de stoelleuningen.
 • Zodra u staat kunt u op de krukken steunen.

Onbelast lopen

 • Neem de krukken in uw handen; één links en één rechts. Let 
  erop dat u de juiste kruk in de juiste hand heeft.
 • Ga rechtop staan en steun op uw krukken en uw gezonde 
  been, houd het aangedane been van de grond.
 • Zet de krukken tegelijkertijd naar voren. Ongeveer een staplengte vooruit op schouderbreedte. (Zie figuur 1)
 • Steun goed op de krukken en maak met het gezonde been een 
  sprongetje vooruit. (Zie figuur 2)
 • Herhaal de voorgaande handeling.

Onbelast traplopen

 • Ga zo dicht mogelijk bij de trapleuning staan.
 • Houd met één hand de trapleuning vast. De kruk die u in deze 
  hand had neemt u over met uw andere hand.

Trap op

 • Steun goed op de kruk en de trapleuning. (Zie figuur 3).
 • Zet uzelf af en plaats eerst het gezonde been op de volgende 
  traptrede (het aangedane been raakt de grond/ de trap niet), 
  vervolgens zet u de kruk erbij. (Zie figuur 4).

Trap af

 •  Houd met één hand de trapleuning vast en neem de krukken in 
  de andere hand.
 • Plaats de kruk één trede lager. Steun goed op de kruk en de 
  trapleuning. (Zie figuur 5).
 • Plaats het gezonde been op de trede lager, naast uw kruk (uw 
  aangedane been raakt hierbij de trap niet). (Zie figuur 6).

Onbelast traplopen is moeilijk en niet altijd mogelijk. Een andere 
mogelijkheid is om zittend de trap op en af te gaan. In dit geval 
gaat u zittend achteruit omhoog en vooruit omlaag. Veiligheid is 
het belangrijkst!

Gedeeltelijk belast lopen met krukken

“Gedeeltelijk belast” lopen met krukken wil zeggen dat u een deel van 
het gewicht op het aangedane been mag plaatsen. De arts bepaalt 
hoeveel uw been belast mag worden.

Bij “gedeeltelijk belast” lopen heeft u of één of twee krukken nodig. 
Overleg met uw fysiotherapeut of u gebruik moet maken van één of 
twee krukken.

Gedeeltelijk belast gaan zitten in de stoel

 • Ga tegen de stoel staan.
 • Pak eerst de leuningen (indien aanwezig) van de stoel.
 • Plaats uw aangedane been naar voren op de grond en ga voorzichtig in de stoel zitten.

Gedeeltelijk belast opstaan vanuit een stoel

 • Zet uw gezonde voet onder de stoel.
 • Plaats uw aangedane been naar voren op de grond.
 • Steek uw armen vast door de manchetten van uw krukken 
  (deze bungelen nu aan uw armen).
 • Sta op met behulp van steun op de stoelleuningen.
 • Zodra u staat kunt u op de kruk(ken) en gedeeltelijk op uw 
  aangedane been steunen.

Gedeeltelijk belast lopen met twee krukken 3 punts gang

 • Neem de krukken in de handen; één links en één rechts. Let 
  erop dat u de juiste kruk in de juiste hand heeft.
 • Ga rechtop staan.
 • Zet de krukken tegelijkertijd naar voren en plaats uw aangedane been tussen de twee krukken. (Zie figuur 7)
 • Zet nu uw gezonde been één stap voorbij het aangedane been, 
  en steun daarbij zowel op uw krukken als op uw been. (Zie 
  figuur 8)
 • Herhaal de voorgaande handeling.

Gedeeltelijk belast lopen met twee krukken 4 punts gang

 • Neem de krukken in de handen; één links en één rechts. Let 
  erop dat u de juiste kruk in de juiste hand heeft.
 • Ga rechtop staan.
 • Zet de kruk aan uw linkerarm tegelijk met uw rechter been naar 
  voren, zodat ze op één lijn komen te staan. (Zie figuur 9)
 • Zet vervolgens de kruk aan uw rechter arm tegelijk met uw linker been een staplengte voorbij uw andere been. (Zie figuur 10)
 • Herhaal de voorgaande handeling.

Gedeeltelijk belast lopen met één kruk

 • Gebruik de kruk aan de gezonde zijde.
 • Plaats het aangedane been tegelijk met de kruk naar voren en verplaats vervolgens het gezonde been voorbij het aangedane been.
 • Herhaal de voorgaande handeling.

Gedeeltelijk belast traplopen met krukken

 • Ga zo dicht mogelijk bij de trapleuning staan.
 • Houd met één hand de trapleuning vast. De kruk die u in deze 
  hand had neemt u over met uw andere hand.

Trap op

 • Steun op de kruk en de trapleuning.
 • Plaats eerst het gezonde been op de volgende traptrede. (Zie figuur 11)
 • Zet dan uw aangedane been tegelijk met de kruk erbij. (Zie figuur 12)

Trap af

 • Houd met één hand de trapleuning vast en neem de kruk(ken) 
  in de andere hand.
 • Plaats de kruk en uw aangedane been één trede lager. (Zie figuur 13)
 • Steun op de kruk en de trapleuning en plaats het gezonde 
  been op de een trede lager, naast uw kruk. (Zie figuur 14)

Volledig belast lopen met krukken

“Volledig belast” lopen met krukken wil zeggen dat u met uw volledige gewicht op uw aangedane been mag steunen. Het gebruik van krukken is met name gericht op balans en evenwicht tijdens het lopen. De manier van kruk lopen bij volledige belasting is gelijk aan die van “gedeeltelijk belast” met het verschil dat u volledig op uw aangedane been mag steunen.