Longrevalidatie

U bent deelnemer aan de screeningsdag longrevalidatie van ‘Ziekenhuis Rivierenland’ in Tiel. Na deze dag wordt door de behandelaars samen besloten of u kunt deelnemen aan de longrevalidatie in ons ziekenhuis.

De longrevalidatie duurt 4 of 10 weken. Tijdens de revalidatie wordt u door verschillende behandelaars begeleid bij het vergroten van de  mogelijkheden in uw dagelijks leven en het beter leren omgaan met uw aandoening.

Er zijn verschillende behandelaars die u tijdens de revalidatie kunnen begeleiden, zoals de longarts, de fysiotherapeut, de astma/COPD-verpleegkundige, de diëtist, de medisch maatschappelijk werker en de medisch psycholoog. De coördinator longrevalidatie begeleidt het hele proces. Welke behandelaars u begeleiden, wordt bepaald naar aanleiding van uw intakegesprek en uw hulpvraag.

Lees meer in de folder

Meer informatie leest u in de folder Longrevalidatie(https://rivierenland-web-prod.azurewebsites.net/media/1cxh33cn/152297_longrevalidatie.pdf).