Lumbale Sympathicus Blokkade

Aan de voorzijde van de lende wervelkolom loopt een deel van het onwillekeurig zenuwstelsel (de sympaticus). Over dit deel van het zenuwstelsel hebben we zelf geen controle. Door een blokkade (van een deel) van dit zenuwstelsel, kan de pijn worden verminderd en de doorbloeding van de benen worden 
verbeterd. Deze behandeling kan worden toegepast bij pijnklachten die verband houden 
met:

 • circulatiestoornissen van het been
 • bepaalde zenuwpijnen
 • complex regionaal pijnsyndroom van een been

Voorbereiding

Medicijnen en bloedverdunners

 • Gebruikt u bloedverdunners (antistollingsmedicatie)? Bespreek dit vooraf met uw medisch specialist. Het kan zijn dat u tijdelijk moet stoppen met uw bloedverdunners voor de behandeling.
 • U kunt uw andere medicijnen gewoon innemen.

Overgevoelig of allergie

Bent u overgevoelig of allergisch voor bepaalde medicijnen, latex, jodium, pleisters, contrastvloeistof of verdoving? Geef dit voor de behandeling aan ons door.

Pacemaker/ICD

Heeft u een pacemaker/ICD? Geef dit vooraf aan uw behandelaar door. In overleg met u treffen we dan extra voorzorgsmaatregelen.

Zwangerschap

Bent u zwanger? Overleg met uw behandelaar of de behandeling door kan gaan.

Verandering in uw gezondheid

Wanneer u ziek bent of koorts heeft op de dag van de behandeling, dan kan de behandeling niet doorgaan. U kunt een nieuwe afspraak maken.

Eten en drinken

U kunt gewoon eten en drinken voordat de behandeling begint. 

Vervoer

U mag na de behandeling 24 uur niet zelf deelnemen aan het verkeer. Regel daarom vooraf vervoer terug naar huis. 

De behandeling

De behandeling vindt plaats in dagbehandeling en u wordt voor ongeveer 2 uur opgenomen. U wordt door de verpleegkundige naar de behandelruimte gebracht.

 • U gaat op de buik op de behandeltafel liggen
 • De pijnspecialist bepaalt de juiste plaats voor de behandeling met een röntgenapparaat en ijzeren liniaal.
 • De juiste plaats wordt met een viltstift op de huid gemarkeerd.
 • De pijnspecialist brengt met een röntgentoestel en een beeldscherm de naald op de juiste plaats.
 • De pijnspecialist controleert de plaats van de naald met contrastvloeistof en eventueel een teststroompje.
 • U krijgt hierbij een prikkelend gevoel. Als u dit voelt, moet u dit direct tegen de pijnspecialist zeggen. Wacht niet tot het gevoel pijnlijk wordt.

Om er zeker van te zijn dat de behandeling het gewenste effect heeft, kan eerst een proefbehandeling worden gedaan. Hierbij wordt een tijdelijke verdoving rond de zenuwbaan gespoten. Bij een definitieve blokkade wordt het sympathische zenuwstelsel voor een deel uitgeschakeld met warmte (door middel van een elektrisch stroompje) en/of medicijnen. 

Na de behandeling

Bijwerkingen

 • Na de behandeling kan napijn optreden.
 • In zeldzame gevallen kan er een zwelling van het been ontstaan omdat er door de behandeling meer bloed naar het been gaat.
 • Ook kan er een tijdelijke zenuwpijn of gevoelsvermindering ontstaan in de lies en/of in het bovenbeen. Aanraking van dit huidgebied kan onaangenaam en pijnlijk zijn.
 • Ook kan er soms een allergie voor de ingespoten stoffen optreden, zoals contrastvloeistof.

Deze klachten verdwijnen in de loop van enkele weken vanzelf.

Vragen direct na de behandeling?

 • Heeft u de eerste 24 uur na de behandeling klachten of vragen? Neem dan contact op met de Spoedeisende Hulp 0344 67 42 54.
 • Heeft u 24 uur na de behandeling klachten? Neem dan contact op met uw huisarts of de huisartsenpost.

De uitslag

Het resultaat van de behandeling is het beste te beoordelen na 6 tot 8 weken. Tijdens de controle afspraak zal de pijnspecialist het resultaat van de behandeling met u bespreken.