Moedervlekken behandelen

De dermatoloog kan op grond van uitwendige verschijnselen  in veel gevallen met zekerheid de diagnose, gewone of onrustige moedervlek stellen. Een dermatoscoop (soort loep) kan hierbij een hulpmiddel zijn. In geval van twijfel of duidelijke verdenking van een melanoom zal altijd microscopisch onderzoek nodig zijn. Hiervoor wordt de moedervlek of het melanoom verwijderd onder plaatselijke verdoving.

De behandeling

Goedaardige moedervlek

Dit is een normaal verschijnsel en hoeft niet te worden behandeld. Vanuit cosmetisch oogpunt kunt u een moedervlek laten verwijderen. Dit kan op verschillende manieren.

  • Bolvormige moedervlekken worden meestal in het niveau van de huid met een scherp mes er af gesneden. Hierna wordt de bodem dichtgebrand om de bloeding te stelpen.
  • Alleen wegbranden of verwijderen met laser kan ook.

Kwaadaardige moedervlek

Als er ook maar de geringste verdenking op een melanoom bestaat, wordt de moedervlek weggesneden met een extra randje huid er omheen. Dit wordt dan microscopisch onderzocht.