Multiple Sclerose (MS) spreekuur

U bent onder behandeling bij één van de neurologen van Ziekenhuis Rivierenland wegens Multiple Sclerose (of mogelijke diagnose MS). Uit onderzoek is gebleken dat patiënten en hun naasten die te maken krijgen met MS vaak behoefte hebben aan meer informatie, voorlichting en begeleiding. Daarom is er op de polikliniek Neurologie van Ziekenhuis Rivierenland een verpleegkundig spreekuur Multiple Sclerose.

Lees meer in de folder

Meer informatie leest u in de folder Multiple Sclerose spreekuur(https://rivierenland-web-prod.azurewebsites.net/media/hlen2qvc/107418-25102016-ms-spreekuur-2zrt.pdf)