Oncologie behandelwijzer

Uw behandelend arts en verpleegkundig specialist op de polikliniek hebben samen met u, uw behandeling besproken. Daarna bent u doorverwezen naar de oncologische dagbehandeling. Op deze afdeling worden vooral mensen met kanker behandeld. Patiënten krijgen er chemotherapie en/ of immunotherapie of aanvullende behandelingen. Een opname is een ingrijpende gebeurtenis. Deze pagina geeft informatie over onze afdeling, werkwijze en over de behandeling. Wij hopen u zo wegwijs te maken in dit proces.

Lees meer in de folder

Meer informatie leest u in de folder Oncologie behandelwijzer(https://rivierenland-web-prod.azurewebsites.net/media/wxed4mjj/158681_behandelwijzer-oncologie.pdf)