Operatie aan de stembanden

Bij een operatie aan de stembanden, ook wel een microlaryngoscopie, wordt onder een microscoop de stembandafwijking verwijderd. Als het verwijderen niet mogelijk is, kan een stukje weefsel worden weggenomen. Dit stukje weefsel wordt in het laboratorium verder onderzocht.

De behandeling

De operatie wordt onder narcose uitgevoerd. De narcose wordt door de anesthesist toegediend via een naaldje in uw arm. Wanneer u volledig onder narcose bent, brengt de keel-, neus- en oorarts (KNO-arts) een buisje in uw keel. Onder een microscoop worden de stembanden gedetailleerd bekeken en wordt de afwijking met een klein schaartje of tangetje verwijderd.

Na de behandeling

Na de operatie wordt u wakker op de uitslaapkamer. Als u goed wakker bent, mag u wat drinken en krijgt u als dat nodig is een pijnstiller. U mag dezelfde dag nog naar huis. U mag ook weer gewoon eten en drinken.

Voor een snelle genezing is het belangrijk dat u na de operatie enkele dagen niet praat en rookt. We raden u aan om pen en papier bij de hand te houden. De eerste 3 dagen na de operatie houdt u stemrust. De weken daarna moet u uw stem zo min mogelijk gebruiken en zeker niet schreeuwen, fluisteren of zingen. De stem kan na de ingreep tijdelijk zelfs slechter klinken.

De uitslag

De afdeling maakt na de operatie een controleafspraak voor de KNO-arts. Na 1 week vindt er een controle plaats op de polikliniek Keel-, Neus- en Oorheelkunde (KNO). Daarbij wordt de uitslag van de patholoog besproken. Als het nodig is verwijst de KNO-arts u door naar een logopedist voor stembehandeling, om te voorkomen dat de stembandafwijkingen terugkomen.