Operatief opheffen van kromstand van de penis (Nesbit plicaturatie)

Binnenkort wordt u opgenomen op de verpleegafdeling Urologie of de verpleegafdeling kortverblijf voor een operatie waarbij de kromstand van uw penis wordt gecorrigeerd. U meldt zich op de afgesproken datum en tijd bij de TVO-balie in de centrale hal van het ziekenhuis. De gastvrouw of gastheer brengt u naar de verpleegafdeling. Op zondagen kunt u direct naar de verpleegafdeling gaan. In de informatie leest u over de operatie en hoe u zich hierop kunt voorbereiden. De informatie is een aanvulling op de gesprekken die u heeft met uw uroloog. Natuurlijk kunt u altijd contact opnemen met de afdeling Urologie als u vragen heeft. Voor u is dit een ingrijpende operatie. Wij begrijpen dit en zullen u tijdens de behandeling zo goed mogelijk begeleiden.