Opheffen van vernauwingen in de plasbuis (Sache-urethratomie, Otis-urethratomie)

Binnenkort wordt u opgenomen op de verpleegafdeling kortverblijf, voor het opheffen van vernauwingen in de plasbuis. U meldt zich op de afgesproken datum en tijd bij de TVO-balie in de centrale hal van het ziekenhuis. De gastvrouw of gastheer brengt u naar de verpleegafdeling. Op zondagen kunt u direct naar de verpleegafdeling gaan. In de informatie leest u over deze operatie en hoe u zich hierop kunt voorbereiden. De informatie is een aanvulling op de gesprekken die u heeft met uw uroloog. Natuurlijk kunt u altijd contact opnemen met de afdeling Urologie als u vragen heeft.