Orgaan- en/of weefseldonatie

Als u of uw naaste komt te overlijden, kunt u te maken krijgen met de vraag voor orgaan- en-/of weefseldonatie. Orgaan- en/of weefseldonatie is het beschikbaar stellen van organen en weefsel. Orgaandonatie heeft als doel om levens te redden. Bij weefseldonatie verbetert de kwaliteit van leven voor de ontvanger.

Wie kan donor zijn?

Iedereen kan toestemming geven voor donatie. Pas op het moment van overlijden bepaalt een arts of iemand daadwerkelijk geschikt is als donor.

Dat hangt af van onder andere:

  • kwaliteit van de organen en weefsels
  • oorzaak van overlijden
  • lichaamsconditie

Soorten orgaandonatie

Orgaandonatie kan plaatsvinden in 2 situaties:
•    na hersendood
•    na hartdood

Hersendood

Iemand is hersendood als alle hersenfuncties onherstelbaar zijn uitgevallen. Een hersendode persoon kan niet zelfstandig ademhalen en het lichaam kan de bloeddruk en temperatuur niet meer regelen. Een hersendode donor kan alle organen doneren: nieren, hart, lever, longen, alvleesklier en dunne darm.

Hartdood

Iemand die overlijdt aan een hartstilstand kan ook organen doneren. Alleen het hart en de dunne darm zijn niet meer geschikt voor donatie. Bij orgaandonatie moet de donor zijn overleden op de afdeling intensive care in het ziekenhuis.

Het donorregister

Elke Nederlander kan aangeven of hij of zij orgaan- of weefseldonor wil zijn. Na overlijden gaan de gezonde organen of weefsels van de donor naar iemand die dit orgaan of weefsel dringend nodig heeft. 

Het is voor nabestaanden belangrijk om op de hoogte te zijn van deze keuze.

Orgaan- en weefseldonatie in Ziekenhuis Rivierenland

In Ziekenhuis Rivierenland respecteren we de wens van patiënten die na hun overlijden organen of weefsel willen afstaan voor donatie.

Als iemand is overleden of een arts verwacht dat iemand op korte termijn overlijdt, dan controleert de arts het donorregister. De arts informeert u over de uitkomst hiervan. De arts probeert om de wens van de overledene zo goed mogelijk op te volgen. Er kan ook om instemming van de naasten worden gevraagd.

Het uitnemen van organen of weefsel gebeurt zeer zorgvuldig en met respect voor de overledene. Uiteraard maken de nabestaanden geen kosten als gevolg van de orgaan- en/of weefseldonatie.

Donatiecoördinator

De donatiecoördinator ziet erop toe dat het donatieproces wordt uitgevoerd volgens de Wet op de Orgaandonatie en de juiste donatieprocedures worden gevolgd. De coördinator zorgt er ook voor dat alle betrokken artsen en verpleegkundigen scholing krijgen over donatie. De begeleiding en ondersteuning van nabestaanden, artsen en verpleegkundigen is ook een taak van de donatiecoördinator. 

Na donatie

De donatie vertraagt de begrafenis of crematie van de overledene niet. Na de operatie kunnen nabestaanden (nogmaals) afscheid nemen. De overledene kan gewoon worden opgebaard, thuis of in rouwcentrum. 

Nabestaanden krijgen een bedankbrief en kunnen als ze dat willen, informatie over de donatie ontvangen.

Als er tijdens de opbaring toch een probleem voordoet door de donatie, meldt u dit dan meteen bij het ziekenhuis. De mortuariumbeheerder lost dit waar mogelijk ter plaatse op met een cosmetische behandeling.

Via de verpleegkundige op de verpleeegafdeling kunt u contact opnemen met de donatiecoördinator van het ziekenhuis.

Meer informatie over orgaan- en weefseldonatie vindt u op de website:
www.transplantatiestichting.nl(http://www.transplantatiestichting.nl)

Alles over het donorregister is te vinden op: www.donorregister.nl(http://www.donorregister.nl).