Palliatieve zorg

Voor kwaliteit van leven

Als blijkt dat iemand ongeneeslijk ziek is en niet meer beter kan worden, kan palliatieve zorg ingezet worden. We behandelen dan niet om te genezen, maar om de symptomen zo goed mogelijk onder controle te houden. Voor kwaliteit van leven van patiënten en hun naasten.

Palliatief Adviesteam

Wij vinden het belangrijk dat patiënten die ongeneeslijke ziek zijn goede palliatieve zorg krijgen. Om deze zorg te bieden, kan bijvoorbeeld de behandelend arts of een verpleegkundige het Palliatief Adviesteam inschakelen.

Het advies van het Palliatief Adviesteam wordt niet alleen ingeroepen voor mensen in de laatste weken of maanden voor overlijden; het team kan ook in een eerdere fase hulp bieden. 

Wat kunt u verwachten?

Als u ongeneeslijk ziek bent, kunt u te maken krijgen met verschillende lichamelijke klachten. Ook psychisch is uw situatie erg ingrijpend.

De begeleiding van het Palliatief Adviesteam kan bestaan uit:

  • Behandeling van pijn en andere lichamelijke klachten, zoals misselijkheid, jeuk of benauwdheid.
  • Ondersteuning bij psychische en sociale problemen, zoals angst, hulp bij verwerking of spanningen.
  • Ondersteuning bij het nemen van belangrijke beslissingen, zoals het doorgaan met of afzien van behandelingen.
  • Ondersteuning bij vragen over beslissingen rondom het levenseinde.
  • Informatie over mogelijkheden voor zorg in het ziekenhuis, thuis, hospice of andere instellingen.

Werkwijze Palliatief Adviesteam

Het Palliatief Adviesteam bezoekt u op de afdeling. Daarnaast hebben ze contact met uw directe zorgverleners. Uw situatie en de bestaande problemen worden in kaart gebracht en met meerdere deskundigen besproken. Op basis van deze gegevens geeft het Palliatief Adviesteam een advies aan uw arts en/of verpleegkundige. Ook uw huisarts kan hierbij betrokken worden.

Het Palliatief Adviesteam geeft alleen advies aan uw behandelaar. Uw behandelaar blijft verantwoordelijk voor uw behandeling en verzorging. Het Palliatief Adviesteam is dus ondersteunend.

Vragen?

Stel uw vragen over palliatieve zorg aan uw arts of verpleegkundige van de afdeling. 

Algemene informatie over palliatieve zorg kunt u lezen op onderstaande websites:

Pal voor u(http://www.palvooru.nl)
Thuisarts.nl(https://www.thuisarts.nl/levenseinde)