Perifere zenuwpijn behandelen

Perifere zenuwpijn is pijn die ontstaat door een beschadigde of niet goed werkende kleine zenuw. Een behandeling van perifere zenuwpijn wordt gegeven bij pijn die ontstaat door een oppervlakkig lopende zenuw in hoofd, buik, schouders, arm of been. 

De pijn kan op twee manieren behandeld worden:

 • injecties met medicijnen (verdovende vloeistof met corticosteroïden).
 • met gepulseerde radiofrequente thermolaesie (PRF-behandeling). 

Vaak wordt gestart met de injecties met medicijnen. Het is ook mogelijk dat de behandelingen worden 
gecombineerd.

Voorbereiding

Medicijnen en bloedverdunners

 • Gebruikt u bloedverdunners (antistollingsmedicatie)? Bespreek dit vooraf met uw medisch specialist. Het kan zijn dat u tijdelijk moet stoppen met uw bloedverdunners voor de behandeling.
 • U kunt uw andere medicijnen gewoon innemen.

Overgevoelig of allergie

Bent u overgevoelig of allergisch voor bepaalde medicijnen, latex, jodium, pleisters, contrastvloeistof of verdoving? Geef dit voor de behandeling aan ons door.

Pacemaker/ICD

Heeft u een pacemaker/ICD? Geef dit vooraf aan uw behandelaar door. In overleg met u worden dan extra voorzorgsmaatregelen getroffen.

Zwangerschap

Bent u zwanger? Overleg met uw behandelaar of de behandeling door kan gaan.

Verandering in uw gezondheid

Wanneer u ziek bent of koorts heeft op de dag van de behandeling, dan kan de behandeling niet doorgaan. U kunt een nieuwe afspraak maken.

Eten en drinken

U kunt gewoon eten en drinken voordat de behandeling begint. 

Vervoer

U mag na de behandeling 24 uur niet zelf deelnemen aan het verkeer. Regel daarom vooraf vervoer terug naar huis. 

De behandeling

Hoe verloopt injectie met medicijnen?

 • U ligt op uw rug op de behandeltafel.
 • De pijnspecialist bepaalt de plaats van de behandeling.
 • De huid wordt gedesinfecteerd en eventueel verdoofd.
 • De pijnspecialist zoekt met een echo-apparaat de zenuw op.
 • De pijnspecialist brengt de naald in op de juiste plaats.
 • De pijnspecialist zoekt de zenuw op met een speciale naald. 
 • Wanneer de naald bij de juiste zenuw komt, kunt u een tinteling, 
  lichte pijn of spiertrekkingen voelen op de plaats van de zenuw.
 • U krijgt daarna een injectie met de verdovende vloeistof, meestal met corticosteroïden.
 • U gaat terug naar de rustruimte.
 • Na een half uur komt de pijnspecialist bij u langs en vraagt of de pijn door de injectie minder is geworden.

Hoe verloopt de PRF-behandeling?

 • U ligt op uw rug op de behandeltafel.
 • De pijnspecialist bepaalt de plaats van de behandeling.
 • De huid wordt gedesinfecteerd en eventueel verdoofd. 
 • De pijnspecialist zoekt met een echo-apparaat de zenuw op.
 • De pijnspecialist brengt de naald in op de juiste plaats.
 • Om te controleren of de naald op de juiste plaats zit, wordt er een stroomstootje gegeven via de naald. Dit geeft een prikkelend, tintelend of drukkend gevoel.
 • Als de naald op de juiste plaats zit, kan de PRF-behandeling beginnen.
 • Dit gebeurt met korte stroomstootjes en duurt vier minuten.
 • Hier voelt u weinig of niets van.

Soms wordt deze behandeling gecombineerd met een injectie 
met medicijnen. 

Na de behandeling

Bijwerkingen

 • Na de behandeling kunt u pijn krijgen. Deze napijn duurt enkele dagen tot een week en verdwijnt daarna vanzelf.
 • Een enkele keer kan een allergische reactie optreden op de ingespoten stoffen.
 • Heeft u diabetes? Uw bloedsuikers kunnen wat ontregeld raken door corticosteroïden. Zeg daarom altijd tegen uw pijnspecialist dat u diabetes heeft. Dan kan uw bloedsuiker na de injectie goed worden gecontroleerd.
 • Vrouwen kunnen opvliegers krijgen door corticosteroïden. Ook kan de menstruatie eerder of later komen. Dit is tijdelijk. 

Vragen direct na de behandeling?

 • Heeft u de eerste 24 uur na de behandeling klachten of vragen? Neem dan contact op met de Spoedeisende Hulp 0344 67 42 54.
 • Heeft u 24 uur na de behandeling klachten? Neem dan contact op met uw huisarts of de huisartsenpost.

De uitslag

Wanneer kunt u minder pijn verwachten? Het kan zijn dat u al na een paar dagen merkt dat de behandeling effect heeft. Twee tot 3 weken na de behandeling kan het best beoordeeld worden of de behandeling effect heeft gehad.

Na de behandeling maakt de poli-assistente een vervolgafspraak voor u. Dit kan een afspraak op de poli zijn of een telefonisch consult. De afspraak vindt plaats 6 weken na de behandeling. De pijnspecialist bespreekt dan het resultaat van de behandeling met u.