Pijn de baas blijven

Pijn is een vervelend onderdeel van vele ziektes en operaties.
Ieder mens ervaart pijn echter verschillend. Daarom is een goede pijnstilling op maat belangrijk. 

Het belang van goede pijnstilling

Goede pijnstilling is erg belangrijk, want:

  • Het draagt bij aan een vlotter herstel.
  • Het heeft een positief effect op hoe u zich voelt.
  • Het voorkomt zoveel mogelijk dat u last heeft bij doorademen, hoesten, bewegen, slapen, eten en andere dagelijkse activiteiten. 
  • Te veel medicijnen geeft kans op bijwerkingen. Het is dus belangrijk dat u precies genoeg pijnstilling krijgt.

 

Hoe werkt pijnregistratie

In Ziekenhuis Rivierenland wordt pijn gemeten aan de hand van een
pijnscore. De pijnscore geeft zorgverleners een beter inzicht in
de mate waarin u pijn heeft. Op basis van uw pijn kunnen zij de pijnstilling zo goed mogelijk afstemmen op uw behoefte.

Pijnscore

De zorgverlener vraagt u een aantal keer per dag hoeveel pijn u heeft. Het kan zijn dat u op meerdere plaatsen pijn heeft. Bijvoorbeeld pijn door een operatie of behandeling, of pijn door verkeerd of langdurig in bed liggen. Het is de bedoeling dat u de pijn die u als ergste ervaart, uitdrukt in een cijfer of plaatje. Dit noemen we de pijnscore.

  • 0 (nul) wil zeggen dat u geen pijn heeft
  • 10 (tien) betekent de ergste pijn die u zich kunt voorstellen.
  • Een pijnscore van 3 en lager is acceptabele en houdbare pijn.

Met de pijnscore krijgt de zorgverlener een duidelijk beeld hoe uw pijn verloopt. Ook wordt er zo duidelijk of de maatregelen om pijn te verminderen voldoende helpen.

 

Meetlat met pijnscore van nul, geen pijn tot en met tien, de ergste pijn die je je kunt voorstellenis

Pijnstilling

Afhankelijk van de pijnscore krijgt u pijnstilling. 

Als u medicijnen krijgt tegen de pijn, vraagt de zorgverlener na de inwerktijd van het medicijn nogmaals naar de pijnscore. Dit om te zien wat het effect van de pijnstilling is.