Pijn in het achterhoofd (occipitalis neuralgie) behandelen

Occipitalis neuralgie is pijn in het achterhoofd. Deze pijn zit meestal aan één 
kant van het achterhoofd. De pijn wordt veroorzaakt door de zenuw ‘occipitalis’. Deze zenuw heeft twee takken; een grote tak (major) en een kleine tak (minor). (Zie 4 en 5 in de tekening). De zenuwpijn kan worden verminderd door een injectie met medicijnen (lokale verdoving met corticosteroïden). Uw pijn kan ook behandeld worden met gepulseerde radiofrequente stroom (PRF-stroom). Daardoor kan de zenuw geen pijn meer doorgeven.

 

Achteraanzicht van de schedel en de nekwervelkolom. Tussen de schedel en de bovenste wervel zit het ruggenmerg. Ook de kleine zenuwtak (nervus occipitalis minor) en de grote zenuwtak (nervus occipitalis major) staan weergegeven.

Voorbereiding

Medicijnen en bloedverdunners

 • Gebruikt u bloedverdunners (antistollingsmedicatie)? Bespreek dit vooraf met uw medisch specialist. Het kan zijn dat u tijdelijk moet stoppen met uw bloedverdunners voor de behandeling.
 • U kunt uw andere medicijnen gewoon innemen.

Overgevoelig of allergie

Bent u overgevoelig of allergisch voor bepaalde medicijnen, latex, jodium, pleisters, contrastvloeistof of verdoving? Geef dit voor de behandeling aan ons door.

Pacemaker/ICD

Heeft u een pacemaker/ICD? Geef dit vooraf aan uw behandelaar door. In overleg met u worden dan extra voorzorgsmaatregelen getroffen.

Zwangerschap

Bent u zwanger? Overleg met uw behandelaar of de behandeling door kan gaan.

Verandering in uw gezondheid

Wanneer u ziek bent of koorts heeft op de dag van de behandeling, dan kan de behandeling niet doorgaan. U kunt een nieuwe afspraak maken.

Eten en drinken

U kunt gewoon eten en drinken voordat de behandeling begint. 

Vervoer

U mag na de behandeling 24 uur niet zelf deelnemen aan het verkeer. Regel daarom vooraf vervoer terug naar huis. 

De behandeling

De behandeling gebeurt op de polikliniek Pijnbestrijding. De assistente brengt u naar de behandelruimte.

 • U neemt plaats op een stoel of op de behandeltafel.
 • De pijnspecialist geeft de juiste plaats aan met een viltstift op de huid.
 • Uw huid wordt rondom deze plaats ontsmet met een koude doorzichtige vloeistof.
 • De pijnspecialist zoekt met elektrische stroompjes de zenuw op. 
 • U krijgt hierbij een prikkelend gevoel. Als u dit voelt, zegt u dit tegen de behandelend pijnspecialist. Wacht niet tot dit gevoel pijnlijk wordt.
 • De pijnspecialist kan op een apparaat aflezen hoe groot de afstand van de naald tot de zenuw is.
 • Als de naald goed zit, krijgt u verdoving en corticosteroïden 
  (ontstekingsremmer, pijnstiller) toegediend. De verdoving kan enkele uren duren. 

U kunt ook een PRF-behandeling krijgen. Via een naald wordt dan een 
elektrisch stroompje bij de zenuw gegeven. De zenuw wordt door de 
stroom verwarmd. Hierdoor zal de zenuw minder pijn doorgeven.

 •  U gaat terug naar de rustkamer.
 • Na een half uur komt de pijnspecialist bij u langs en vraagt of de pijn door de injectie minder is geworden.

Na de behandeling

Bijwerkingen

 • Na de behandeling kunt u pijn krijgen. Deze napijn duurt ongeveer een week en verdwijnt daarna vanzelf.
 • Een enkele keer kan een allergische reactie optreden op de ingespoten stoffen.
 • Heeft u diabetes? Uw bloedsuikers kunnen wat ontregeld raken door corticosteroïden. Zeg daarom altijd tegen uw pijnspecialist dat u diabetes heeft. Dan kan uw bloedsuiker na de injectie goed worden gecontroleerd.
 • Vrouwen kunnen opvliegers krijgen door corticosteroïden. Ook kan de menstruatie eerder of later komen.
 • Soms kan een zenuw geraakt worden. U heeft dan langer pijn. Neem contact op met uw pijnspecialist. U krijgt dan extra medicijnen.

Vragen direct na de behandeling?

 • Heeft u de eerste 24 uur na de behandeling klachten of vragen? Neem dan contact op met de Spoedeisende Hulp 0344-674254.
 • Heeft u 24 uur na de behandeling klachten? Neem dan contact op met uw huisarts of de huisartsenpost.

De uitslag

Na de behandeling kunt u een afspraak maken met uw pijnspecialist. Plan deze afspraak 6 weken nadat u de injectie heeft gekregen. Tijdens de controle-afspraak bespreekt u met de pijnspecialist het resultaat van de behandeling. Ook wordt besproken of er een vervolgbehandeling nodig is.