Poliklinische revalidatie bij chronische pijnklachten

Het hoofddoel van deze behandeling is beter te leren functioneren ondanks de aanwezige pijnklachten. 

De behandeling

In eerste instantie is er een intakeprocedure, waarbij de verschillende behandelaars (fysiotherapie, ergotherapie, medisch maatschappelijk werk en psychologie) samen met u beoordelen of het poliklinische revalidatieprogramma geschikt voor u is of dat een andere behandeling beter geschikt is. Indien u in aanmerking komt voor ons  behandelprogramma dan wordt u hiervoor aangemeld.

Het programma bestaat uit een op elkaar afgestemde combinatie van fysieke en psychosociale behandelmethoden waarbij gestreefd wordt naar een uitbreiding van uw activiteiten ondanks de pijnklachten.