Poliklinische revalidatie bij neurologische aandoeningen

De revalidatie richt zich op een zo optimaal functioneren na een niet aangeboren hersenletsel. Hierbij kan men denken aan problemen na een beroerte, bij de ziekte van Parkinson of na een hersenschudding of kneuzing. Ook bij MS en spierziektes kunnen er beperkingen in het dagelijks functioneren ontstaan.

De behandeling

Door verschillende stoornissen kunnen het denken en doen zijn verstoord. Dit kan tot gevolg hebben dat een patiënt minder goed kan functioneren en de kwaliteit van leven vermindert.

Er kunnen zich problemen voordoen op het gebied van de mobiliteit, communicatie, eten en drinken en persoonlijke verzorging. Ernstige handicaps kunnen onder meer ontstaan op het terrein van wonen, werk en relatie. Het is een leerproces waarbij de mogelijkheden door therapie of aanpassingen wordt doorlopen. Een patiënt met neurologische aandoeningen kenmerkt zich door de complexiteit van de aandoeningen op neurologisch gebied.