Revalidatie Screening CVA (beroerte)

De gevolgen van een beroerte en de problemen die hierdoor ontstaan, worden vaak pas echt duidelijk als u weer thuis bent. Het dagelijks leven thuis is immers anders dan in het ziekenhuis. U en uw naaste kunnen merken dat er moeite is met bewegen, emoties en het denken. Ook veranderingen in gedrag en karakter kunnen voor problemen zorgen en vragen bij u oproepen.

Om te voorkomen dat u of uw partner thuis “vast” gaat lopen, biedt Ziekenhuis Rivierenland een Revalidatie Screeningspolikliniek CVA. Op deze polikliniek brengen
we in kaart welke gevolgen u ervaart en welke ondersteuning/behandeling hiervoor mogelijk is.

Voor wie?

De afdeling Revalidatiegeneeskunde behandelt de lichamelijke, psychische en sociaal-maatschappelijke gevolgen van aandoeningen, ziektes en ongelukken. Het doel van de revalidatie is weer een zo optimaal mogelijk functioneren en/ of (in het geval van kinderen) een zo optimaal mogelijke ontwikkeling te bereiken. Ook kunnen we u leren om te gaan met blijvende gevolgen van aandoeningen en ongelukken, als u niet meer helemaal kunt herstellen.

Aandoeningen

Een cerebrovasculair accident (CVA) ofwel een beroerte is een verzamelnaam voor verschillende problemen met de bloedvoorziening van de hersenen. Dit zijn bijvoorbeeld:

 • Herseninfarct: dit ontstaat door afsluiting van een bloedvat in de hersenen, waardoor er zuurstoftekort in een deel van de hersenen optreedt. Hierdoor ontstaan uitvalsverschijnselen, zoals een afhangende mondhoek, woordvindstoornissen
  of moeite met uitspraak en krachtsverlies van arm en/of been.
 • Hersenbloeding: dit is een bloeding in de hersenen door het openbarsten van een bloedvaatje waardoor eveneens bovengenoemde uitvalsverschijnselen kunnen ontstaan.
 • Een transient ischemisch accident (TIA) is een vorm van een beroerte waarbij een bloedvat in de hersenen tijdelijk afgesloten raakt en daarna weer open gaat. De uitvalsverschijnselen duren bij een TIA niet langer dan 24 uur.

Wanneer afspraak revalidatie screening?

Er zijn verschillende manieren om bij de Revalidatie Screeningspolikliniek terecht te komen. Meestal verwijst de neuroloog u door. Dit kan zijn na een opname in het ziekenhuis of na een poliklinische controle. Ook kunt u van de huisarts een verwijzing krijgen. Na de verwijzing heeft u op korte termijn een afspraak op de polikliniek Revalidatiegeneeskunde.

U heeft eerst een gesprek met de revalidatiearts en een week later met verschillende therapeuten. Wij vinden het fijn als uw partner of iemand anders die u goed kent, meekomt naar de screening. Naast het gesprek met u vinden we het namelijk ook belangrijk om te kijken hoe uw omgeving de eventuele klachten beleeft.

De screening

Het intakegesprek met de revalidatiearts duurt ongeveer 40 minuten en gaat over uw dagelijks functioneren. De revalidatiearts bespreekt met u en uw naaste hoe het gaat met bijvoorbeeld:

 • Bewegen, uzelf verplaatsen
 • Communicatie, praten
 • Uw dagelijkse bezigheden
 • Eten en drinken
 • Werk
 • Relaties


U en uw naaste kunnen alle vragen stellen die er zijn. Als er problemen zijn, zoekt de revalidatiearts samen met u naar een oplossing. Een mogelijk vervolg is:

 • U krijgt alleen adviezen van de revalidatiearts en de contacten worden afgerond.
 • U wordt doorverwezen naar een therapeut buiten het ziekenhuis, bijvoorbeeld een fysiotherapeut, ergotherapeut of logopedist.
 • U wordt aangemeld voor de multidisciplinaire screening.


Heeft u niet direct vragen of problemen? Dan kan het toch de moeite waard zijn deze Screening te laten doen. De revalidatiearts kan door het geven van voorlichting en praktische tips wellicht iets voor u betekenen.

Multidisciplinaire screening 

Als de revalidatiearts u hiervoor doorverwijst, is er een week later een afspraak voor de screening. Hier heeft u een aantal afspraken met verschillende therapeuten. Zij zullen allen op hun vakgebied kijken welke gevolgen de beroerte voor u heeft.

 • Logopedist: praten/communicatie en eten/drinken
 • Fysiotherapeut: bewegen
 • Ergotherapeut: dagelijkse handelingen en vermoeidheid
 • Psycholoog: cognitie (bijv. concentreren, geheugen, plannen) en stemming.


Net als bij uw afspraak met de revalidatiearts is het ook bij deze afspraken zinvol om uw partner of iemand die u goed kent mee te nemen. Vervolgens bespreken de therapeuten samen met de revalidatiearts hun bevindingen.

De uitkomst van dit overleg bespreekt de revalidatiearts met u.
Ook het vervolg komt aan de orde. Dat kan zijn:

 • U krijgt alleen adviezen van de revalidatiearts en de contacten worden afgerond.
 • U wordt doorverwezen naar een therapeut buiten het ziekenhuis, bijvoorbeeld fysiotherapeut, ergotherapeut of logopedist.
 • U wordt aangemeld voor een uitgebreidere poliklinische revalidatie behandeling in Ziekenhuis Rivierenland waar verschillende therapeuten bij zijn betrokken.