Revalideren bij kanker

Het behandelprogramma revalideren bij kanker bestaat uit verschillende onderdelen en duurt 12 weken. In deze periode komt u gemiddeld twee keer per week naar Ziekenhuis Rivierenland.

Voordat u met uw behandeling kunt beginnen, heeft u een gesprek met de revalidatiearts om uw persoonlijke revalidatiedoelen vast te stellen. Daarna voert u screeningsgesprekken met verschillende therapeuten. Op basis hiervan wordt met u besproken welke behandelmethodes voor u geschikt zijn. 

Bewegen

Een belangrijk onderdeel van de revalidatie is de lichamelijke training onder begeleiding van een fysiotherapeut. Uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat bewegen, waaronder sporten, een belangrijke bijdrage kan leveren aan het opbouwen van spierkracht, conditie en het totale herstel. Lichaamsbeweging houdt u fit en draagt bij aan een gezonde leefstijl. Het zorgt voor ontspanning en veel mensen beleven er plezier aan. 

Balans in energie

De ergotherapeut helpt u een betere balans te vinden in de verdeling van uw energie. Hierdoor komt er weer ruimte voor plezierige activiteiten en het oppakken van dagelijkse taken of werk.

Medisch maatschappelijk werk

De medisch maatschappelijk werker staat samen met u stil bij wat er gebeurd is en hoe u dit een plek in uw leven kunt geven. Samen gaat u op zoek naar manieren om beter te ontspannen en er is aandacht voor communicatie en sociale relaties.

Naast alle informatie die u krijgt, is er ook ruimte om met lotgenoten te praten. U kunt hier terecht bij:

Toon Hermans Huis in Tiel(https://ziekenhuisrivierenland.nl/een-buddy-bij-kanker/)

Website kanker.nl(http://www.kanker.nl)

Individuele psychologische behandeling

Als u dat wilt, kunt u zich samen met de psycholoog richten op stemmingsverbetering en diepere verwerking van wat u heeft meegemaakt.

Voeding en dieet

Voor verbetering of het behouden van eetlust of gewicht kunt u voedingsadviezen krijgen van een diëtist