Rooming-in

Rooming-in betekent dat er buiten de bezoektijden een naaste van de patiënt aanwezig mag zijn. Het doel is om het verblijf van de patiënt op de afdeling zo goed mogelijk te laten verlopen en het herstel te bevorderen. Rooming-in is een mogelijkheid die in bepaalde situaties wordt ingezet. De arts en/of verpleegkundige bespreekt met u hoe dit het beste ingevuld kan worden.

Wanneer wordt rooming-in ingezet?

Rooming-in kan van toepassing zijn in verschillende situaties. Enkele voorbeelden hiervan zijn:

 • Onrust bij verwardheid of angst overdag: wanneer uw naaste overdag angstig -of onrustig is, kan hij/zij vaak niet optimaal herstellen. Door buiten de bezoektijden aanwezig te zijn, kunt u er met uw aanwezigheid mogelijk voor zorgen dat uw naaste rustiger is.
 • Onrust bij verwardheid of angst ‘s nachts: de onrust kan in de avond of nacht toenemen, dan kan het voor uw naaste fijn zijn als er een vertrouwd persoon aanwezig is als hij/zij wakker wordt. Hierdoor zal uw naaste ‘s nachts rustiger zijn en komt beter aan de nachtrust toe. Dit bevordert het herstel.
 • Weigering van dagelijkse bezigheden: als uw naaste niet wil eten of niet geholpen wil worden door de verpleging met eten, kunt u uw naaste hierin mogelijk wel ondersteunen.

Er zijn ook nog andere redenen waarom rooming-in gunstig voor patiënten kan zijn. Per patiënt bekijken we welke manier van rooming-in het beste past en wat de familie of naasten hierin kunnen betekenen. Dagelijks bekijkt de verpleegkundige die voor uw naaste zorgt of rooming-in nog noodzakelijk is. De verpleegkundige overlegt daarbij met de eerste contactpersoon van uw naaste en bespreekt daarbij ook uw ervaringen. Het kan dus zijn dat rooming-in voor een bepaalde periode van de opname wordt aangeboden. Als een patiënt aan het opknappen is, kan rooming-in worden afgebouwd.

Vormen van rooming-in

Ruimere bezoektijden

Om rooming-in te realiseren bieden wij voor naasten (bijvoorbeeld partner, familielid of goede bekende) ruimere bezoektijden aan. Overleg met de afdeling wanneer u aanwezig kunt zijn naast de algemene bezoektijden.

Overnachten

Er kan één persoon blijven slapen. U mag dit per nacht afwisselen met een ander familielid of goede bekende. U krijgt een eigen bed dat naast het bed van uw naaste staat. U krijgt linnengoed, handdoeken
en washandjes van de afdeling. U kunt gebruikmaken van de badkamer en het toilet op de kamer van u naaste. U zorgt zelf voor toiletartikelen en (nette) nachtkleding. Het is belangrijk dat u medicijnen die u zelf gebruikt meeneemt naar het ziekenhuis.

Eten en drinken

Als u blijft overnachten krijgt u een ontbijt aangeboden van de afdeling. Voor de lunch en het diner kunt u een maaltijdkaart kopen en aan de voedingsassistent van de afdeling geven. Deze maaltijdkaarten zijn beneden in het winkeltje in de hal te koop. U kunt ook eten van thuis meenemen en desgewenst bewaren in de koelkast op de kamer. De verpleging kan uw maaltijd opwarmen in de magnetron. U kunt samen met uw naaste eten en hier zo nodig in ondersteunen. Bij iedere koffieronde van de voedingsassistent krijgt u koffie of thee aangeboden (sap/melk/limonade zit ook in het assortiment).

Overleggen

Rooming-in vergt veel meer van u dan van een gewoon bezoek. Daarom is het belangrijk om dagelijks te bekijken of rooming-in het gewenste effect heeft op uw naaste, hoe het voor u is en wat uw verwachtingen zijn. De verpleegkundige van de afdeling overlegt hierover dagelijks met u. Ook kunt u zelf al uw vragen stellen aan de verpleegkundige. 

Belangrijke afspraken

Om rooming-in tot goed te laten verlopen zijn onderstaande afspraken belangrijk:

 • De verpleegkundige blijft verantwoordelijk voor de zorg. De verpleegkundige overlegt met u bij welke zorgtaken u kan ondersteunen. U kunt hierbij denken aan taken die u in de thuissituatie al gewend was om te doen, zoals: een stukje over de gang lopen, ondersteunen bij eten en drinken, medicatie inname enzovoort.
 • De verpleegkundige kan u vragen om even van de kamer af te gaan wanneer er zorgactiviteiten plaatsvinden.
 • Als uw naaste een onderzoek of behandeling moet ondergaan, overleg dan met de verpleegkundige of u daarbij aanwezig kan zijn.
 • Het lukt de zorgverleners helaas niet om bij elk moment dat zij de kamer binnen komen vragen te beantwoorden.Spreek met de verpleegkundige een moment op de dag af waarop u kunt bespreken wat u belangrijk vindt. Tip: schrijf uw vragen op, zodat u ze niet vergeet.
 • Houd rekening met de rust van uw naaste en de andere patiënten op de afdeling. Dit betekent onder andere dat wanneer u mobiel moet bellen, we u vragen om dit discreet te doen.
 • De privacy van alle patiënten op de afdeling is erg belangrijk. Het is niet toegestaan om zonder toestemming vooraf foto’s en/of filmpjes te maken waarop medewerkers en/of patiënten zichtbaar zijn.
 • Voor de veiligheid en privacy van u, uw naaste, onze andere patiënten en onszelf vragen wij u om instructies van het ziekenhuispersoneel altijd op te volgen.
 • Houd de patiëntenkamer netjes en opgeruimd, zodat ziekenhuismedewerkers altijd voldoende ruimte hebben om hun werkzaamheden uit te kunnen voeren.
 • Ziekenhuis Rivierenland is niet aansprakelijk voor verlies of diefstal van uw persoonlijke eigendommen. Laat daarom kostbare spullen bij voorkeur thuis.

Vragen?

U kunt uw vragen aan een verpleegkundige op de afdeling stellen.