Ruggenprik (epidurale injectie)

Een ruggenprik (epidurale injectie) is een prik in de ruimte die rondom het ruggenmerg ligt. De zenuwen rondom het wervelkanaal kunnen beklemd raken, bijvoorbeeld door een hernia of een vernauwing van het wervelkanaal. Dit kan pijnklachten geven. De injectie gaat de zwelling en irritatie van de zenuwwortels tegen. Hierdoor wordt de pijn minder. Bij de injectie wordt een pijnstillend en ontstekingsremmend middel toegediend (corticosteroïden).

 

Afbeelding ruggenprik in ruimte rondom ruggenmerg

Voorbereiding

Medicijnen en bloedverdunners

 • Gebruikt u bloedverdunners (antistollingsmedicatie)? Bespreek dit vooraf met uw medisch specialist. Het kan zijn dat u tijdelijk moet stoppen met uw bloedverdunners voor de behandeling.
 • U kunt uw andere medicijnen gewoon innemen.

Overgevoelig of allergie

Bent u overgevoelig of allergisch voor bepaalde medicijnen of voor latex? Geef dit voor de behandeling aan ons door.

Zwangerschap

Bent u zwanger? Overleg met uw behandelaar of de behandeling door kan gaan.

Verandering in uw gezondheid

Wanneer u ziek bent of koorts heeft op de dag van de behandeling, dan kan de behandeling niet doorgaan. U kunt een nieuwe afspraak maken.

Eten en drinken

U kunt gewoon eten en drinken voordat de behandeling begint. 

Vervoer

U mag na de behandeling 24 uur niet zelf deelnemen aan het verkeer. Regel daarom vooraf vervoer terug naar huis. 

De behandeling

U kunt pijnklachten hebben op verschillende plaatsen in het wervelkanaal. U krijgt een injectie ter hoogte van de pijnklachten. Er zijn drie plaatsen waar u een injectie kunt krijgen:

 • de nek (cervicaal)
 • de borstkas (thoracaal)
 • de rug (lumbaal)

U krijgt de epidurale injectie op de polikliniek Pijnbestrijding:

 • U wordt door de verpleegkundige naar de behandelruimte gebracht.
 • U gaat op de behandeltafel liggen of zitten.
 • U krijgt een verdoving in de huid op de plaats van de prik.
 • De pijnspecialist zoekt de juiste plaats voor de injectie op met een speciale naald.
 • De medicijnen worden via een naald toegediend.

Na de behandeling

Bijwerkingen

 • De eerste uren na de behandeling kunt u tijdelijk minder gevoel en kracht in de armen of benen hebben.
 • U kunt last krijgen van napijn. De pijn verdwijnt vanzelf binnen enkele dagen. Neem zo nodig een pijnstiller, bijvoorbeeld paracetamol.
 • Vrouwen kunnen last krijgen van opvliegers en de menstruatie kan korte tijd onregelmatig worden.
 • Heeft u diabetes? Uw bloedsuikerwaarden kunnen de eerste dagen verstoord zijn.
 • Er bestaat een zeer kleine kans dat de naald het ruggenmergvlies aanprikt. Er kan dan wat hersenvocht lekken. U kunt hierdoor last krijgen van hoofdpijn. Deze hoofdpijn is onschuldig en gaat meestal vanzelf weer over. De hoofdpijn verdwijnt als u ligt. Als uw hoofdpijn niet vanzelf overgaat, kunt u contact opnemen met de anesthesioloog.

Effect van de behandeling

 • Na enkele dagen tot weken is goed te beoordelen of de behandeling effect heeft gehad.
 • Het kan zijn dat u al eerder merkt dat de pijn minder wordt.
 • In een aantal gevallen moet de behandeling herhaald worden.
 • Soms is een aanvullende behandeling nodig.

Vragen direct na de behandeling

 • Heeft u de eerste 24 uur na de behandeling klachten of vragen? Neem dan contact op met de Spoedeisende Hulp 0344 67 42 54.
 • Heeft u 24 uur na de behandeling klachten? Neem dan contact op met uw huisarts of de huisartsenpost.

De uitslag

Na de behandeling kunt u een afspraak maken voor een controle. Tijdens de controleafspraak bespreekt de pijnspecialist het resultaat van de behandeling met u. Ook wordt besproken of er een vervolgbehandeling nodig is.