Spreekuur voor verstrekken van hulpmiddelen

Voor het verstrekken van hulpmiddelen krijgt u een afspraak op het gemeenschappelijk spreekuur. U heeft een gesprek met de orthopedisch schoentechnicus (voor schoenaanpassingen of aangepaste schoenen) of met de orthopedisch instrumentmaker (voor orthesen en prothesen).

Meer informatie

De revalidatiearts en de orthopedisch schoentechnicus of instrumentmaker bepalen tijdens het spreekuur, in overleg met u, welke voorziening voor u geschikt is. U krijgt ook uitleg over wat u zelf moet betalen. Dit heet ook wel uw 'eigen bijdrage'.