Spuitinstructie (Nadroparine / fraxiparine)

Instructies voor het toedienen van medicijnen die door uw huisarts of specialist zijn voorgeschreven.

Lees meer in de folder

Meer informatie leest u in de folder Spuitinstructie (Nadroparine/fraxiparine)(https://rivierenland-web-prod.azurewebsites.net/media/3bqdf41w/161542_spuitinstructie-nadroparine-fraxiparine.pdf)

Vragen?

Heeft u vragen over deze instructie, neem dan contact op met de afdeling waar u behandeld of opgenomen bent geweest.