Tentbed bij plotselinge verwardheid

Informatie voor familie en betrokkenen

Het tentbed wordt gebruikt als extra beschermende maatregel om het risico op vallen te voorlagen. 

Wanneer wordt een tentbed ingezet?

Als iemand een plotseling verwardheid (delier) heeft ontwikkeld, is het belangrijk om dit zo snel mogelijk te verhelpen. Soms duurt het enige tijd voordat de maatregelen werken. Om iemand in de tussentijd zo goed mogelijk te beschermen tegen vallen, kunnen we het tentbed inzetten. 

Meer informatie over plotselinge verwardheid leest u op de pagina Delier (plotselinge verwardheid)(https://ziekenhuisrivierenland.nl/aandoeningen/delier-plotselinge-verwardheid/).

Het tentbed valt onder de vrijheidsbeperkende maatregelen, maar wordt vaak als patiëntvriendelijker ervaren dan de onrustband.In het tentbed kan iemand zich vrij bewegen.

Dagelijks wordt er door de arts en verpleegkundige geëvalueerd of de inzet van het tentbed nog noodzakelijk is.

Doel van het tentbed

Het tentbed is aan alle kanten dicht te ritsen. Hierdoor wordt het valrisico enorm verkleind voor de patiënt wanneer deze zonder toezicht is. Hierdoor neemt ook het risico op letsel(s) af. 

Ook biedt het tentbed een veilige en rustige omgeving voor iemand die een delier doormaakt. Hierdoor is er minder gevaar voor de persoon zelf of anderen.

Wat kunt ú doen?

Familie speelt een belangrijke rol bij de ondersteuning van iemand met een delier. Onderstaande  tips kunnen helpen om de ernst en duur van het delier te verminderen:

  • Het verminderen van prikkels door een rustige benadering en geen onnodige drukte.
  • Het stimuleren van de oriëntatie, zoals foto's, eigen kussen en een klok die in het zicht geplaatst kan worden.

Meld het aan de verpleging als het tentbed nog open is als u weggaat. Ook als de patiënt op dat moment rustig is. Er bestaat namelijk een grotere kans op vallen omdat de patiënt zonder toezicht is.

Wilt u met de patiënt over de afdeling wandelen of van de afdeling af? Overleg dit eerst met de verpleging. Zij kunnen bepalen of dit verantwoord is.

Vragen?

U kunt uw vragen aan een verpleegkundige op de afdeling stellen.