Verwijzing eerstelijns ergotherapie

Ergotherapie in Ziekenhuis Rivierenland wordt verzorgd tijdens opname in het ziekenhuis en als onderdeel van de poliklinische revalidatie behandeling. Eerstelijns zorg bieden we niet in ons ziekenhuis. 

Verwijzing

Heeft u van uw behandelend arts het advies gekregen om een afspraak te maken met een ergotherapeut in de eerste lijn? Hiervoor kunt u een afspraak maken met een praktijk in uw omgeving. Onder het kopje 'Handige Links' vindt u een lijst met praktijken in de regio.

Ergotherapie

Ergotherapie is erop gericht om u zo zelfstandig mogelijk te laten functioneren binnen uw dagelijkse activiteiten, ondanks fysieke en/of cognitieve beperkingen door een ziekte of aandoening. Deze beperkingen kunnen zich voordoen op de volgende gebieden:

  • Zelfredzaamheid: wassen, douche, aankleden, eten, zitten, verplaatsen binnen- en buitenshuis
  • Productiviteit: werk, vrijwilligerswerk, huishouden, school/studie, computergebruik
  • Ontspanning en vrije tijd: spel, lezen, telefoneren, sociale contacten, uitstapjes maken, vakantie

Dagelijkse dingen, bijvoorbeeld wassen en aankleden, boodschappen doen, koken, schrijven of tuinieren kunnen een probleem geven. Wanneer u of uw mantelzorger belemmeringen ervaart bij de uitvoering van dagelijkse activiteiten kan de ergotherapeut helpen. De ergotherapeut adviseert, traint, coacht en geeft voorlichting om de praktische belemmeringen zoveel mogelijk te verminderen.

Ergotherapie in de eerste lijn wordt 10 uur per kalenderjaar vergoed vanuit de basisverzekering. Wanneer u uw wettelijk eigen risico nog niet verbruikt heeft wordt het bij u in rekening gebracht

Ergotherapiepraktijken voor eerstelijns ergotherapie in de regio