Vrijheidsbeperkende maatregelen/tentbed

Soms komt het voor dat een patiënt niet meer voor de eigen belangen op kan komen. Dit is een situatie die meestal tijdelijk van aard is en die iedereen kan overkomen. Dan is het goed als er iemand is die uw belangen behartigt: een vertegenwoordiger. Wanneer er dan een beslissing genomen moet worden kan de arts of verpleegkundige toestemming vragen aan de door u aangewezen vertegenwoordiger. Daarom is het altijd  belangrijk dat u van te voren aangeeft wie uw vertegenwoordiger is. Degene die u aanstelt als uw vertegenwoordiger moet u als persoon goed kennen en op de hoogte zijn van uw wensen.

Uw vertegenwoordiger wordt alleen dan geraadpleegd als u niet meer kan beslissen en artsen en verpleegkundigen toestemming nodig hebben.Dit kan bijvoorbeeld gaan over vrijheidsbeperkende maatregelen.

Wat zijn vrijheidsbeperkende maatregelen?

Mogelijke vrijheidsbeperkende maatregelen zijn:

 • onrustband
 • spalk
 • bokshandschoenen
 • laag-laag bed met bewegingssensor en valmat
 • tentbed
 • belmatje voor in de stoel
 • draadloze paddenstoelbel
 • polsbanden
 • enkelbanden
 • bewegingsmelder
 • fixatiestoel

Toestemming

De vertegenwoordiger wordt gevraagd om toestemming  te geven voor vrijheidsbeperkende maatregelen wanneer de patiënt risicogedrag vertoont waardoor:

 • De patiënt zichzelf beschadigd;
 • De patiënt anderen beschadigd;
 • De behandeling niet uitgevoerd kan worden.

De zorgverlener geeft uitleg geven over de vrijheidsbeperkende maatregel die men wil toepassen en waarom dit noodzakelijk is. De afspraken hierover worden vastgelegd in het patiëntendossier.

Vertegenwoordiger

Een vertegenwoordiger is iemand die de patiënt en diens wensen goed kent. Dit kunnen zijn:

 • De partner;
 • Een ander familielid;
 • Een van de kinderen.

Wat doet een vertegenwoordiger

De vertegenwoordiger is het aanspreekpunt voor de behandelend arts en verpleegkundigen voor de behandeling en zorg van de patiënt.Die vertegenwoordiger wordt om toestemming gevraagd wordt voor de behandeling en zorg. Ook wordt de vertegenwoordiger op de hoogte gehouden van de voortgang en de toestand van de patiënt. 

Een vertegenwoordiger heeft de plicht om besluiten over de behandeling en zorg te nemen die overeen komen met of zoveel als mogelijk gebaseerd zijn op de opvattingen en wensen die de patiënt heeft geuit toen die nog in staat was zelf beslissingen te nemen.

Vragen of klachten

Het kan zijn dat u als vertegenwoordiger niet instemt met de vrijheidsbeperkende maatregel. Als de zorgverlener vindt dat dit de enige manier is om de patiënt te beschermen tegen een letsel of om de behandeling te kunnen uitvoeren, dan is de zorgverlener volgens de wet verplicht deze maatregel uit te voeren. U kunt in dit geval een klacht indienen bij de klachtenfunctionaris van Ziekenhuis Rivierenland.

Bij vragen kunnen de vertegenwoordiger en de patiënt altijd terecht bij de behandelend arts en verpleegkundige.