Zelf Oefenen Rivierenland (Telerevalidatie)

Een revalidatietraject helpt patiënten weer zo goed mogelijk te functioneren in het dagelijkse leven. Vaak zijn hiervoor meerdere behandelingen nodig. Een deel van de behandeling kan nu ook vanuit huis plaatsvinden. Ziekenhuis Rivierenland gebruikt hiervoor het online platform Zelf Oefenen Rivierenland. Op dit portaal staan oefeningen, instructies en vragenlijsten. Zo kunt u op ieder moment van de dag werken aan uw herstel zonder dat u hiervoor naar het ziekenhuis hoeft te komen.

Behandeling op maat

Iedere patiënt krijgt oefeningen en instructies op maat. Ook wordt een weekschema toegevoegd. De behandelaars volgen op afstand hoe het gaat. Voor vragen of aanpassingen in het programma neemt u contact op met uw behandelaar via de afdeling Fysiotherapie via telefoonnummer 0344 67 43 36.   

Starten met de revalidatie app

Met uw behandelaar heeft u afgesproken dat u de revalidatie app gaat gebruiken.

  • Er wordt een account voor u aangemaakt met uw e-mailadres.
  • U ontvangt een mail van Ziekenhuis Rivierenland Zelf Oefenen met instructies om uw account te activeren.
  • In het portaal ziet u de oefeningen die uw behandelaar voor u heeft klaargezet.

Website of app

Zelf Oefenen Rivierenland is via een app of website te gebruiken. U kiest zelf welk platform u gebruikt.

Via een app op mobiele telefoon of tablet

  • Android (Google Playstore): Zelf Oefenen Rivierenland(https://play.google.com/store/apps/details?id=nl.telerevalidatie.rivierenland&pli=1)

  • Apple (iOs App store):  Telerevalidatie.nl(https://apps.apple.com/nl/app/telerevalidatie-nl/id1214322754)

Via de website

www.zelfoefenen.ziekenhuisrivierenland.nl(http://www.zelfoefenen.ziekenhuisrivierenland.nl)

Lees meer in de folder

Meer informatie leest u in de folder Revalideren vanuit huis(https://rivierenland-web-prod.azurewebsites.net/media/exdhda1n/300048-d-par-revalideren-vanuit-huis.pdf).