Ziekte van Crohn en Colitis Ulcerosa behandelen met Vedolizumab

Uw arts en/of MDL verpleegkundige heeft met u gesproken over het gebruik van Vedolizumab (Entyvio®). Op deze pagina leest u meer informatie over de werking en het gebruik van dit medicijn en wat te doen als u last heeft van bijwerkingen. Deze folder is géén vervanging van de bijsluiter.