Afspraak maken

Wilt u een afspraak maken op een van de poliklinieken? Onderstaand vindt u een lijst met telefoonnummers:

Naam afdeling 

Telefoonnummer 

Ziekenhuis Rivierenland Algemeen   (0344) 67 49 11
Barbarapolikliniek (0344) 67 47 44
Waterpoortpolikliniek (0344) 67 49 11 (algemeen nummer)
   
Anesthesiologie (0344) 67 49 11 (algemeen nummer)
Cardiologie (0344) 67 40 52
Chirurgie (0344) 67 40 41
Dermatologie (0344) 67 40 54
Diëtetiek (0344) 67 42 85
Eerste Harthulp (EHH) (0344) 72 66 77 
Fysiotherapie (0344) 67 43 36
Geboortezorg (Verloskunde) (0344) 67 40 45 
Geestelijke Verzorging (0344) 67 45 22 of 67 45 21
Geriatrie (Ouderengeneeskunde) (0344) 67 41 40
Gynaecologie  (0344) 67 40 45
Interne Geneeskunde (0344) 67 40 53
Intensive Care (0344) 67 44 02
Keel-, neus- en oorgeneeskunde (KNO) (0344) 67 40 58
Kindergeneeskunde (0344) 67 40 46
Klachtenfunctionaris (0344) 67 43 51
Laboratorium voor Medische Diagnostiek (0344) 67 44 26
Logopedie (0344) 67 43 35 of 67 43 47
Longgeneeskunde (0344) 67 49 08
Medische Psychologie (0344) 67 45 23
Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie (MKA)  (0344) 67 40 74
Neurologie (0344) 67 38 70
Nucleaire Geneeskunde (0344) 67 49 11 (algemene nummer)
Oogheelkunde (0344) 67 40 59
Orthopedie (0344) 67 40 49
Pijnbestrijding  (0344) 67 40 64
Plastische Chirurgie (0344) 67 40 81
Radiologie (0344) 67 42 33
Reumatologie   (0344) 67 38 80
Revalidatiegeneeskunde (0344) 67 41 38
Spoedeisende Hulp (SEH) (0344) 67 42 54 
Trombosedienst (0344) 67 38 80
Trombosedienst zelf meten (0344) 67 41 38
Urologie (0344) 67 40 40