Afspraak maken

Wilt u een afspraak maken op een van de poliklinieken? Onderstaand vindt u een lijst met telefoonnummers:

Naam afdeling 

Telefoonnummer 

Ziekenhuis Rivierenland Algemeen   0344 - 674 911
Barbarapolikliniek 0344 - 674 744
De Waterpoortpolikliniek 0344 - 674 911 (algemeen nummer)
Klachtenfunctionaris 0344 - 674 351
Anesthesiologie 0344 - 674 911 (algemeen nummer)
Cardiologie 0344 - 674 052
Chirurgie 0344 - 674 041
Dermatologie 0344 - 674 054
Diëtetiek 0344 - 674 285
Eerste Harthulp (EHH) 0344 - 726 677 
Fysiotherapie 0344 - 674 336
Geestelijke Verzorging 0344 - 674 522 of 521
Gynaecologie  0344 - 674 045
Interne Geneeskunde 0344 - 674 053
Intensive Care 0344 - 674 402
Pijnbestrijding 0344 - 674 064
Kindergeneeskunde 0344 - 674 046
Keel-, neus- en oorgeneeskunde (KNO) 0344 - 674 058
Laboratorium voor Medische Diagnostiek 0344 - 674 426
Logopedie 0344 - 674 335 of 347
Longgeneeskunde 0344 - 674 908
Medische Psychologie 0344 - 674 523
Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie (MKA)  0344 - 674 074
Neurologie 0344 - 673 870
Nucleaire Geneeskunde 0344 - 674 911 (algemene nummer)
Oogheelkunde 0344 - 674 059
Orthopedie 0344 - 674 049
Ouderengeneeskunde (Geriatrie) 0344 - 674 140
Plastische Chirurgie 0344 - 674 081
Radiologie 0344 - 674 233
Reumatologie  0344 - 673 880
Revalidatiegeneeskunde 0344 - 674 138
Spoedeisende Hulp (SEH) 0344 - 674 254 
Trombosedienst 0344 - 673 880
Trombosedienst zelf meten 0344 - 674 138
Urologie 0344 - 674 040
Verloskunde 0344 - 674 045

Telefoonlijst