Dagopname

Veel operaties kunnen worden gedaan via een ‘kijkoperatie’. Dat is een operatie waarbij via kleine sneetjes wordt geopereerd. Vaak krijgt u een ruggenprik als verdoving in plaats van volledige narcose. U hoeft dan maar één dag in het ziekenhuis te blijven. Bereid uzelf goed voor op deze dagopname.

Voorbereiding

Dit is een handige checklist als voorbereiding op uw (dag)opname:

  • ​geldig identiteitsbewijs
  • nachtkleding en makkelijke kleding voor overdag
  • toiletartikelen
  • hulpmiddelen die u altijd gebruikt zoals rollator, wandelstok, gehoorapparaat, etc.
  • polis van uw ziektekostenverzekering
  • uw medicijnen, liefst in de verpakking van de apotheek

Laat uw sieraden, portefeuille en kostbaarheden liever thuis. Het zou jammer zijn als u iets kwijt raakt.


Pre Operatieve Screening (POS)

Voor een operatie gaat u eerst naar de Pre Operatieve Screening (POS). Daar vragen ze u naar uw medische (voor)geschiedenis en medicijngebruik. U krijgt informatie over het nuchter blijven en de verdoving (anesthesie).

Oproep voor dagopname

U krijgt thuis bericht op welke dag en hoe laat u in het ziekenhuis wordt verwacht. Ook leest u welke voorbereidingen u zelf moet treffen voor onderzoeken of behandelingen. Het is belangrijk dat u uzelf goed voorbereidt.

Onvoorziene omstandigheden

Het kan gebeuren dat een geplande operatie onverwacht niet door kan gaan. Bijvoorbeeld door een spoedgeval of andere onverwachte omstandigheden. U krijgt hier zo snel mogelijk bericht over. Als u ziek bent of om een dringende reden verhinderd bent, neemt u dat zo snel mogelijk contact op met afdeling Opname via telefoonummer, tijdens kantooruren 0344 - 674071. Buiten kantooruren kunt u contact opnemen met het algemene nummer van het ziekenhuis. In uw plaats kunnen wij dan iemand anders helpen.

Contactpersoon

Wij vragen iedere patiënt een contactpersoon aan te wijzen. Meestal is dat iemand die u goed kent: uw partner, zoon of dochter, broer of zus. Voor een bezoek aan de arts kunt u altijd iemand meenemen.