Mijn dossier

Mijn Rivierenland is een beveiligde, persoonlijke online omgeving voor patiënten van Ziekenhuis Rivierenland. We werken hard om deze omgeving voor u te realiseren. Straks kunt u hier zelf 24 uur per dag, 7 dagen per week onder meer: 

 • Vragen stellen aan de arts
 • Onderzoeksuitslagen inzien
 • Afspraken maken
 • Delen van uw medisch dossier inzien

Inzage/ kopie van het medisch dossier

U kunt nu al delen van uw medisch dossier inzien of een kopie aanvragen.  Dit kunt u doen door onderstaand aanvraagformulier in te vullen. U heeft in principe alleen recht op inzage en/of een kopie van uw eigen gegevens. Wilt u gegevens opvragen van iemand anders? Dan moet u een verklaring meesturen, waarmee deze persoon u machtigt om de gegevens op te vragen.

Voor gegevens van jongeren tussen 12 en 16 jaar geldt dat de jongere zelf en zijn of haar wettelijke vertegenwoordigers (ouders) het aanvraagformulier moeten ondertekenen.

Gegevens van personen die zijn overleden, worden alleen verstrekt als de betrokken medisch specialist hiervoor toestemming heeft gegeven. De medisch specialist beoordeelt of hij/zij met het verstrekken van de gegevens aan de aanvrager handelt zoals de overledene dat gewild zou hebben.


Aanvraag indienen

Wij verzoeken u om het aanvraagformulier 'kopie medisch dossier' in te vullen en een veilige kopie van uw identiteitsbewijs te maken. Dit doet u als volgt:

 • Maak op de kopie uw Burgerservicenummer onleesbaar, ook in de cijferreeks onderaan.
 • Schrijf op de kopie dat het een kopie is.
 • Schrijf op de kopie voor welke instantie of welk product de kopie is bedoeld.
 • Schrijf op de kopie de datum waarop u de kopie afgeeft.

E-mail het ingevulde en ondertekende aanvraagformulier en een kopie van een geldig legitimatiebewijs en/ of machtigingsformulier naar: zorgadministratie@zrt.nl

Of stuur per post naar:

Ziekenhuis Rivierenland
T.a.v. Afdeling Zorgadministratie
Postbus 6024
4000 HA  TIEL

Wilt u een aanvraag indienen?

Wij verzoeken u om het aanvraagformulier 'kopie medisch dossier' in te vullen en een veilige kopie van uw identiteitsbewijs te maken. Dit doet u als volgt:

 • Maak op de kopie uw Burgerservicenummer onleesbaar, ook in de cijferreeks onderaan.
 • Schrijf op de kopie dat het een kopie is.
 • Schrijf op de kopie voor welke instantie of welk product de kopie is bedoeld.
 • Schrijf op de kopie de datum waarop u de kopie afgeeft.

Stuur het ingevulde en ondertekende aanvraagformulier en een kopie van een geldig legitimatiebewijs en/ of machtigingsformulier naar: zorgadministratie@zrt.nl

Of stuur het per post naar:

Ziekenhuis Rivierenland
T.a.v. Afdeling Zorgadministratie
Postbus 6024
4000 HA  TIEL


Procedure


Inzage

Nadat de Zorgadministratie het volledig ingevulde aanvraagformulier en de kopie van een geldig legitimatiebewijs heeft ontvangen, wordt de betrokken behandelaar over uw verzoek geïnformeerd. Vervolgens wordt er een afspraak gemaakt voor inzage in uw gegevens.

Digitale kopie

Wilt u een digitale kopie? Vul hiervoor het aanvraagformulier 'kopie medisch dossier' in en verstuur uw aanvraag met een bijgevoegde kopie van een geldig legitimatiebewijs via e-mail of per post.
Aanvragen die per e-mail binnenkomen worden na ontvangst binnen drie werkdagen verwerkt.
Uw digitale kopie wordt beschikbaar gesteld via beveiligde BeterDichtbij app.

Papieren kopie

Zodra de papieren kopieën beschikbaar zijn, nemen we contact met u op voor het maken van een afspraak voor het overhandigen van de gegevens. Ook dan vragen we u om een legitimatiebewijs mee te nemen, zodat we zeker weten dat we de gegevens aan de juiste persoon overhandigen. Wij streven er naar om uw verzoek binnen 4 weken af te handelen.

De kosten voor een papieren kopie bedragen, conform de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) tarieven:

 • Van 1 tot en met 19 pagina’s € 0,23 per pagina
 • Van 20 tot 100 pagina’s € 4,50
 • Vanaf 100 pagina’s € 22,50

Onder de AVG (Algemene verordening gegevensbescherming) is bepaald dat bij een eerste aanvraag kopie geen kosten in rekening gebracht mogen worden. Met uitzondering van alle gemaakte kosten door de organisatie, bijvoorbeeld:

 • Verzendkosten en/ of
 • DVD-rom (beeldmateriaal Radiologie) € 4,50.