Route in het ziekenhuis

 

Alle routes naar de verschillende afdelingen beginnen in de centrale hal. 

Naam afdeling  Route
Anesthesiologie Route 33
Cardiologie Route 23
Chirurgie Route 21
Dermatologie Route 27
Diëtetiek Route 21
Eerste Hart Hulp (EHH) Route 35
Ergotherapie Route 8
Fysiotherapie Route 8
Geboortezorg (verloskunde) Route 10
Geriatrie Route 23
Gipskamer Route 17
Gynaecologie  Route 10
Hartrevalidatie Route 8
Interne Geneeskunde Route 21
Intensive Care Route 35
Keel-, Neus- Oorheelkunde (KNO) Route 9
Kindergeneeskunde Route 9
Kinderpsychologie Route 14
Laboratorium voor Medische Diagnostiek    Route 
Logopedie Route 8
Longgeneeskunde Route 23
Longrevalidatie Route 8
Medisch Maatschappelijk Werk Route 8
Medische Psychologie Route 14
Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie (MKA)                            Route 10
Neurologie Route 10
Nucleaire Geneeskunde Route 34
Oogheelkunde Route 8
Operatiekamers (OK) Route 30
Opname Centrale hal 
Orthopedie Route 21
Ouderengeneeskunde (Geriatrie) Route 51
Plastische Chirurgie Route 21
Pijnbestrijding Route 40
Prikpoli Route 1
Radiologie Route 18
Reumatologie  Route 8
Revalidatiegeneeskunde Route 8
Scopie afdeling Route 26
Slaapcentrum Route 10
Spoedeisende Hulp (SEH) Route 3
Trombosedienst Route 1
Urologie Route 9

 

Plattegrond

Op de plattegrond kunt u zien waar u de afdeling kunt vinden. Klik op de afbeelding om de plattegrond groter te bekijken.