Samen beslissen

Kent u de 3 goede vragen al?

U bent bij de huisarts geweest voor klachten. De huisarts verwijst u naar een arts in het ziekenhuis: de medisch specialist. Als u bij de specialist komt voor onderzoek of behandeling, zijn er bijna  altijd meerdere mogelijkheden waaruit u kunt kiezen. Wat het beste bij u past, hangt van een aantal zaken af. Het is belangrijk om samen met uw arts deze zaken te bespreken. Dit kunt u doen door 3 goede vragen te stellen. Samen met uw arts kunt u vervolgens beslissen welk onderzoek of behandeling het beste bij u past. 

Vraag 1. Wat zijn mijn mogelijkheden?

Zet met uw arts op een rij welke mogelijkheden er voor u zijn. Dat zijn er altijd minstens twee. Bijvoorbeeld: Een lichamelijk onderzoek of een scan? Fysiotherapie of een operatie? Welk soort operatie? Direct behandelen of eerst afwachten? En afwachten is ook een mogelijkheid.

Vraag 2. Wat zijn de voordelen en nadelen van die mogelijkheden?

Ieder onderzoek of behandeling heeft voor- en nadelen. Zo kan een operatie uw klachten snel verhelpen, maar er zijn misschien ook risico’s aan verbonden. Vraag uw arts naar resultaten van de verschillende behandelingen. Wat kan een behandeling u opleveren? Kunt u na de operatie weer sporten, verhoogt de behandeling uw overlevingskans of vermindert het de pijn? Bespreek per behandeloptie de herstelperiode, risico’s, gevolgen en bijwerkingen.

Vraag 3. Wat betekent dat in mijn situatie?

Uw persoonlijke situatie is belangrijk voor de keuze voor een bepaald onderzoek of een bepaalde behandeling. Hoe is uw thuissituatie, wat is uw beroep, hoe oud bent u, wat zijn uw wensen en uw doelen? Wat past het beste bij uw kwaliteit van leven? Ook voor uw arts is het belangrijk om dit te weten. Dan kan hij/zij het medische advies hier wellicht op kan aanpassen en u samen kunt beslissen wat voor u het belangrijkste is.

Waar kunt u nog meer aan denken?

Naast de 3 goede vragen heeft u vast ook andere vragen. Vragen die u thuis heeft bedacht of vragen die tijdens het gesprek opkomen. Stel deze ook altijd. Domme vragen bestaan niet. Verder helpen de volgende tips u tijdens gesprekken met uw arts/zorgverlener:

  • Bereid u voor met de informatie in het patiëntenportaal MijnZR, kijk op www.mijnzr.nl
  • Samen beslissen…. Vraag er gerust naar!
  • Zeg het als u iets niet helemaal begrijpt.
  • Vertel het als u ergens over twijfelt.
  • Neem uw vragen mee op papier en schrijf de antwoorden op. U kunt dan thuis de antwoorden nog even rustig nalezen.
  • Vat het gesprek aan het einde in uw eigen woorden samen. Zo kunt u samen met uw arts nagaan of u het begrepen heeft.
  • Neem iemand mee naar het gesprek. Twee horen meer dan één.
  • Neem het gesprek op, zodat u thuis nog eens kunt beluisteren wat er gezegd is (tip)

Meer informatie

Tips voor kinderen

MijnZR helpt u bij samen beslissen

MijnZR is het patiëntenportaal van Ziekenhuis Rivierenland. Via www.mijnzr.nl komt u in uw persoonlijke digitale omgeving. Daar kunt u onder andere uw medisch dossier inzien, brieven lezen en uitslagen van onderzoeken bekijken. Deze informatie kan u helpen bij de voorbereiding op een bezoek aan het ziekenhuis. Omdat u over meer informatie beschikt, kunt u gerichte vragen stellen aan uw arts. Ook kunt u alles thuis nog eens rustig nalezen. Deze informatie helpt u om samen met de arts te beslissen over de behandeling.