Identificatieplicht in de zorg

In Nederland geldt de identificatieplicht in de zorg. Dit is in de wet vastgelegd. Deze wet is er voor de veiligheid van de patiënt. De zorgverlener weet dan zeker wie hij/zij tegenover zich heeft.

Voor wie geldt dit?

Iedereen die medische zorg nodig heeft, moet een geldig identiteitsbewijs laten zien aan de zorgverlener. Of het nu de huisarts is, de tandarts, of de arts in het ziekenhuis. De identificatieplicht geldt vanaf de geboorte. Dit betekent dat ook (pasgeboren) kinderen zich moeten kunnen legitimeren in het ziekenhuis. Ook in ons ziekenhuis is dat het geval. U heeft het identiteitsbewijs nodig bij de aanmeldzuil (voor afspraken) en bij de centrale receptie (voor inschrijving).

Wat is een geldig identiteitsbewijs?

Als geldig identiteitsbewijs geldt een Nederlands paspoort, identiteitskaart, vreemdelingendocument of een rijbewijs. Bijschrijven in het paspoort van de ouders is al een paar jaar niet meer mogelijk. Uw kind heeft dus zelf een identiteitsbewijs nodig bij verwijzing naar het ziekenhuis.

Spoedeisende hulp en identificeren

Heeft u of uw kind onmiddellijk medische hulp nodig? Dan wordt eerst hulp geboden. Volwassenen, kinderen van 14 jaar of ouder en kinderen die al in het bezit zijn van een identificatiebewijs moeten zich binnen 2 weken bij het ziekenhuis identificeren. Bij kinderen jonger dan 14 jaar die nog niet in het bezit zijn van een identificatiebewijs verzoeken wij ouders/verzorgers zo snel als redelijkerwijs mogelijk is, maar in elk geval voor het volgende ziekenhuisbezoek,  een identificatiebewijs voor hun kind te laten maken en hiermee hun kind bij het ziekenhuis te komen identificeren.  

Zelf zorg betalen bij geen identiteitsbewijs

Kunt u de zorgverlener geen identiteitsbewijs laten zien? Dan kan het voorkomen dat hij de kosten van uw behandeling niet kan declareren bij een zorgverzekeraar. Als de verzekeraar de kosten niet vergoedt, dan zal de arts of het ziekenhuis alle kosten van de medische behandeling op u verhalen.

Foto in het systeem

Heeft u geen identiteitsbewijs bij u, dan maken we een foto van u. Deze komt in het elektronisch patiëntendossier, als herkenning voor de zorgverlener.

De patiëntenpas van Ziekenhuis Rivierenland vervalt per 11 oktober 2019.

Meer lezen: