Contact

Via dit formulier kunt u vragen stellen. Het formulier is NIET bedoeld voor het annuleren of verzetten van afspraken. Hiervoor kunt u telefonisch contact opnemen met de betreffende afdeling. Zie de lijst onderaan deze pagina. U kunt ook contact opnemen via het algemene nummer van Ziekenhuis Rivierenland: (0344) 67 49 11.

Ziekenhuis Rivierenland

President Kennedylaan 1
4002 WP Tiel
(0344) 674 911

Barbarapolikliniek

Elisabethdreef 4
4101 KL Culemborg
(0344) 674 744

De Waterpoortpolikliniek

Beatrixstraat 20
6658 EK Beneden-Leeuwen
(0344) 674 911

Ziekenhuis Rivierenland Algemeen 0344-674911
Barbarapolikliniek  0344-674744
De Waterpoortpolikliniek  0344-674911 (algemene nummer)
Klachtenfunctionaris 0344-674351
Anesthesiologie 0344-674911 (algemene nummer)
Cardiologie 0344-674052
Chirurgie 0344-674041
Dermatologie 0344-674054
Ouderengeneeskunde (Geriatrie) 0344-674140
Gynaecologie 0344-674045
Interne Geneeskunde 0344-674053
Pijnbestrijding/ Pijnpolikliniek 0344-674064
Kindergeneeskunde 0344-674046
Keel-, neus- en oorgeneeskunde 0344-674058
Longgeneeskunde 0344-674908
Medische Psychologie 0344-674523
Mondziekten, Kaak-en Aangezichtschirurgie 0344-674074
Neurologie 0344-673870
Nucleaire Geneeskunde 0344-674911 (algemene nummer)
Oogheelkunde 0344-674059
Orthopedie 0344-674049
Plastische Chirurgie 0344-674081
Psychiatrie 0344-674911 (algemene nummer)
Radiologie 0344-674233
Reumatologie 0344-673880
Revalidatiegeneeskunde 0344-674138
Urologie 0344-674040
Verloskunde 0344-674045
Polikliniek IRIS 0344-674850
Diëtetiek 0344-674285
Eerste Harthulp (EHH) 0344-726677
Ergotherapie 0344-674911 (algemene nummer)
Fysiotherapie 0344-674336
Geestelijke Verzorging 0344-674522 of 4521
Gipskamer 0344-674911 (algemene nummer)
Intensive Care 0344-674402
Laboratorium voor Medische Diagnostiek 0344-674426
Logopedie 0344 674335 of 0344-674347
Medisch Maatschappelijk Werk team pers. nrs bereikbaar
Operatieafdeling (OK) 0344-674911 (algemene nummer)
Paramedische Dienst 0344-674911 (algemene nummer)
Slaapcentrum Tiel 0344-674911 (algemene nummer)
Spoedeisende Hulp (SEH) 0344-674254
Trombosedienst 0344 673800
Trombosedienst zelf meten 0344-673845
Ziekenhuishygiëne en Infectiepreventie 0344-674911 (algemene nummer)