Contact

Via dit formulier kunt u vragen stellen.

Het formulier is NIET bedoeld voor het maken, annuleren of verzetten van afspraken. Hiervoor kunt u telefonisch contact opnemen met de betreffende afdeling. Zie de lijst onderaan deze pagina. U kunt ook contact opnemen via het algemene nummer van Ziekenhuis Rivierenland: (0344) 67 49 11.

Ziekenhuis Rivierenland

President Kennedylaan 1
4002 WP Tiel
(0344) 674 911

Barbarapolikliniek

Elisabethdreef 4
4101 KL Culemborg
(0344) 674 744

De Waterpoortpolikliniek

Beatrixstraat 20
6658 EK Beneden-Leeuwen
(0344) 674 911

In ons ziekenhuis staat de zorg voor de patiënten altijd bovenaan. Wij doen er dan ook alles aan om u zo snel mogelijk te woord te staan. Op momenten dat wij met patientenzorg bezig zijn kan het even duren voordat uw oproep beantwoord wordt, zeker op tijden zijn waarop veel patiënten en bezoekers ons willen bereiken. Daarvan zijn we ons van bewust, we proberen dat zoveel mogelijk te voorkomen,  we hopen in die gevallen op uw begrip te mogen rekenen!

Ziekenhuis Rivierenland Algemeen (0344) 67 49 11 (algemene nummer)
Barbarapolikliniek  (0344) 67 47 44
De Waterpoortpolikliniek  (0344) 67 49 11 (algemene nummer)
Klachtenfunctionaris (0344) 67 43 51
Anesthesiologie (0344) 67 49 11 (algemene nummer)
Cardiologie (0344) 67 40 52
Chirurgie (0344) 67 40 41
Dermatologie (0344) 67 40 54
Geriatrie (Ouderengeneeskunde) (0344) 67 41 40
Gynaecologie (0344) 67 40 45
Interne Geneeskunde (0344) 67 40 53
Pijnbestrijding/ Pijnpolikliniek (0344) 67 40 64
Kindergeneeskunde (0344) 67 40 46
Keel-, Neus- en Oorgeneeskunde (0344) 67 40 58
Longgeneeskunde (0344 ) 67 49 08
Medische Psychologie (0344) 67 45 23
Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie (0344) 67 40 74
Neurologie (0344) 67 38 70
Nucleaire Geneeskunde (0344) 67 49 11 (algemene nummer)
Oogheelkunde (0344) 67 40 59
Orthopedie (0344) 67 40 49
Plastische Chirurgie (0344) 67 40 81
Psychiatrie (0344) 67 49 11 (algemene nummer)
Radiologie (0344) 67 42 33
Reumatologie (0344) 67 38 80
Revalidatiegeneeskunde (0344) 67 41 38
Urologie (0344) 67 40 40
Verloskunde (0344) 67 40 45
Polikliniek IRIS (0344) 67 48 50
Diëtetiek (0344) 67 42 85
Eerste Harthulp (EHH) (0344) 72 66 77
Ergotherapie (0344) 67 49 11 (algemene nummer)
Fysiotherapie (0344) 67 43 36
Geestelijke Verzorging (0344) 67 45 22 of 45 21
Gipskamer (0344) 67 42 93
Intensive Care 0344-674402
Laboratorium voor Medische Diagnostiek 0344-674426
Logopedie 0344 674335 of 0344-674347
Medisch Maatschappelijk Werk team pers. nrs bereikbaar
Operatieafdeling (OK) 0344-674911 (algemene nummer)
Paramedische Dienst 0344-674911 (algemene nummer)
Slaapcentrum Tiel 0344-674911 (algemene nummer)
Spoedeisende Hulp (SEH) 0344-674254
Trombosedienst 0344 673800
Trombosedienst zelf meten 0344-673845
Ziekenhuishygiëne en Infectiepreventie 0344-674911 (algemene nummer)