Mijn dossier

In uw medisch dossier slaat het ziekenhuis gegevens op over u en over uw behandeling. In het patiëntenportaal MijnZR kunt u zelf delen van uw medisch dossier inzien. Ga naar www.mijnzr.nl en log in met uw DigiD.

Inzage/ kopie van uw medisch dossier

Wilt of kunt u daarvan geen gebruik maken? Dan kunt u het ziekenhuis vragen om inzage in uw medisch dossier of een kopie opvragen. Dit kunt u doen via onderstaand formulier op de website, per email of per post. 

Jongeren vanaf 16 jaar die een afschrift van hun medisch dossier willen, moeten zelf de aanvraag ondertekend indienen en een kopie van een geldig legitimatiebewijs meesturen. Bij een aanvraag van kinderen tussen de 12 jaar en 16 jaar, dienen zowel het kind als de wettelijke vertegenwoordiger de aanvraag te ondertekenen en van beiden een kopie van een legitimatiebewijs mee te sturen. Is het kind nog geen 12 jaar? Dan heeft de ouder/wettelijk vertegenwoordiger inzage in het medisch dossier van het kind.

Als iemand overleden is, hebben de nabestaanden in principe geen recht op inzage in het medisch dossier. Er zijn uitzonderingen mogelijk, u kunt hier meer over lezen op de website van Patiëntenfederatie Nederland: Inzagerecht medisch dossier voor nabestaanden (patientenfederatie.nl).

Hulp nodig?

Heeft u hulp nodig bij het inloggen in MijnZR? De vrijwilligers bij het Digi-Taal Servicepunt helpen u graag. Ook kunt u kunt u telefonisch contact opnemen met de Helpdesk Digitale Zorg, u bereikt hen op telefoonnummer 085-1304 575.  

Procedure 

Wij verzoeken u om het Aanvraagformulier in te vullen en een veilige kopie van uw geldig identiteitsbewijs te maken en mee te sturen. 

Digitale kopie
Wilt u een digitale kopie? Vul hiervoor het aanvraagformulier in via de website of verstuur uw aanvraag met een bijgevoegde kopie van een geldig legitimatiebewijs via e-mail of per post.
Uw digitale kopie wordt beschikbaar gesteld via de beveiligde BeterDichtbij app. 

Papieren kopie
Zodra de papieren kopieën beschikbaar zijn, nemen we contact met u op voor het maken van een afspraak voor het overhandigen van de gegevens. Ook dan vragen we u om een legitimatiebewijs mee te nemen, zodat we zeker weten dat we de gegevens aan de juiste persoon overhandigen. Wij streven er naar om uw verzoek binnen 4 weken af te handelen.
Onder de AVG (Algemene verordening gegevensbescherming) is bepaald dat bij een eerste aanvraag kopie geen kosten in rekening gebracht mogen worden. De kosten, bij een tweede aanvraag, voor een papieren kopie bedragen: 
•    Van 1 tot en met 19 pagina’s € 0,23 per pagina
•    Van 20 tot 100 pagina’s € 4,50
•    Vanaf 100 pagina’s € 22,50

Vul en onderteken het aanvraagformulier via de website in en stuur een kopie van een geldig legitimatiebewijs en/ of machtigingsformulier mee.

Of stuur het per e-mail naar: zorgadministratie@zrt.nl


Of stuur het per post naar:
Ziekenhuis Rivierenland
T.a.v. Afdeling Zorgadministratie
Postbus 6024
4000 HA  TIEL