Mijn dossier

In uw medisch dossier slaat het ziekenhuis gegevens op over u en over uw behandeling. In het patiëntenportaal MijnZR kunt u zelf delen van uw medisch dossier inzien. Ga naar www.mijnzr.nl en log in met uw DigiD.

Inzage/ kopie van het medisch dossier

Wilt of kunt u daarvan geen gebruik maken? Dan kunt u het ziekenhuis vragen om inzage in uw medisch dossier of een kopie opvragen. Dit kunt u doen door onderstaand aanvraagformulier in te vullen. U heeft in principe alleen recht op inzage en/of een kopie van uw eigen gegevens. Wilt u gegevens opvragen van iemand anders? Dan moet u een verklaring meesturen, waarmee deze persoon u machtigt om de gegevens op te vragen.

Voor gegevens van jongeren tussen 12 en 16 jaar geldt dat de jongere zelf en zijn of haar wettelijke vertegenwoordigers (ouders) het aanvraagformulier moeten ondertekenen.

Als iemand overleden is, hebben de nabestaanden in principe geen recht op inzage in het medisch dossier. Er zijn uitzonderingen mogelijk. Lees er meer over op de website van Patiëntenfederatie Nederland.

Hulp nodig? Bel de Helpdesk Digitale Zorg

Heeft u hulp nodig bij het inloggen in MijnZR? De medewerkers van de Helpdesk Digitale Zorg helpt u hier graag bij. Bel 085-1304 575.

Klik hier voor meer informatie.


Procedure


Inzage

Nadat de Zorgadministratie het volledig ingevulde aanvraagformulier en de kopie van een geldig legitimatiebewijs heeft ontvangen, wordt de betrokken behandelaar over uw verzoek geïnformeerd. Vervolgens wordt er een afspraak gemaakt voor inzage in uw gegevens.

Digitale kopie

Wilt u een digitale kopie? Vul hiervoor het aanvraagformulier 'kopie medisch dossier' in en verstuur uw aanvraag met een bijgevoegde kopie van een geldig legitimatiebewijs via e-mail of per post.
Aanvragen die per e-mail binnenkomen worden na ontvangst binnen drie werkdagen verwerkt.
Uw digitale kopie wordt beschikbaar gesteld via beveiligde BeterDichtbij app.

Papieren kopie

Zodra de papieren kopieën beschikbaar zijn, nemen we contact met u op voor het maken van een afspraak voor het overhandigen van de gegevens. Ook dan vragen we u om een legitimatiebewijs mee te nemen, zodat we zeker weten dat we de gegevens aan de juiste persoon overhandigen. Wij streven er naar om uw verzoek binnen 4 weken af te handelen.

Onder de AVG (Algemene verordening gegevensbescherming) is bepaald dat bij een eerste aanvraag kopie geen kosten in rekening gebracht mogen worden. De kosten, bij een tweede aanvraag, voor een papieren kopie bedragen, conform de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) tarieven:

  • Van 1 tot en met 19 pagina’s € 0,23 per pagina
  • Van 20 tot 100 pagina’s € 4,50
  • Vanaf 100 pagina’s € 22,50

Onder de AVG (Algemene verordening gegevensbescherming) is bepaald dat bij een eerste aanvraag kopie geen kosten in rekening gebracht mogen worden. Met uitzondering van alle gemaakte kosten door de organisatie, bijvoorbeeld verzendkosten.

Wilt u een aanvraag indienen?

Wij verzoeken u om het aanvraagformulier 'kopie medisch dossier' in te vullen en een veilige kopie van uw identiteitsbewijs te maken. Dit doet u als volgt:

  • Maak op de kopie uw Burgerservicenummer onleesbaar, ook in de cijferreeks onderaan.
  • Schrijf op de kopie dat het een kopie is.
  • Schrijf op de kopie voor welke instantie of welk product de kopie is bedoeld.
  • Schrijf op de kopie de datum waarop u de kopie afgeeft.

Stuur het ingevulde en ondertekende aanvraagformulier en een kopie van een geldig legitimatiebewijs en/ of machtigingsformulier naar: zorgadministratie@zrt.nl

Of stuur het per post naar:

Ziekenhuis Rivierenland
T.a.v. Afdeling Zorgadministratie
Postbus 6024
4000 HA  TIEL