Cameratoezicht

Voor u en onze veiligheid zijn er camera's aanwezig

In Ziekenhuis Rivierenland in Tiel en de Barbarapolikliniek in Culemborg zijn camera's geplaatst voor uw en onze veiligheid. Op deze pagina leest u meer informatie over ons cameratoezicht.

Waarom hangen er camera's in het ziekenhuis?

Uw veiligheid is belangrijk voor ons. Ons cameratoezicht past in ons integraal veiligheidsbeleid. De camera's die in ons ziekenhuis hangen zijn aanvullend op al bestaande maatregelen die uw en onze veiligheid waarborgen. 

Hoe werkt het cameratoezicht precies?

De camera’s zijn geplaatst in een separaat netwerk en zijn technisch en procedureel beveiligd. Alle camerabeelden worden alle dagen voortdurend digitaal geregistreerd. We bewaren de camerabeelden 28 dagen. Daarna worden ze automatisch vernietigd. De camerabeelden worden continu door de Beveiliging van ons ziekenhuis bekeken. 

Wie kunnen de camerabeelden bekijken?

Niet iedereen heeft zomaar toegang tot de beelden. De medewerkers die de camerabeelden bekijken en de beelden vastleggen, zijn hiervoor opgeleid, geautoriseerd en werken volgens een vastgelegde en gereglementeerde procedure. De bewaking van Ziekenhuis Rivierenland reageert direct op signalering door camera s van verdachte situaties volgens een vastgelegde procedure. Politie en justitie hebben alléén inzage in geregistreerd beeldmateriaal als daartoe een aanleiding is.

Informatiebeveiliging en privacybescherming

We vinden uw privacy heel belangrijk. Privacybescherming richt zich op de zorgvuldige omgang met persoonsgegevens. Dit kunnen bijvoorbeeld gegevens van patiënten of van medewerkers zijn. Informatiebeveiliging richt zich op de beveiliging van vertrouwelijke gegevens, waaronder persoonsgegevens. De maatregelen die in het kader van informatiebeveiliging worden getroffen, leveren dus een bijdrage aan de bescherming van privacygevoelige gegevens.

Binnen Ziekenhuis Rivierenland is de Chief Information Officer (CIO) verantwoordelijk voor de coördinatie van alle activiteiten die betrekking hebben op informatiebeveiliging. De Functionaris voor de Gegevensbescherming houdt toezicht op de regels voor privacybescherming.

Hoe is de privacy van medewerkers en bezoekers geregeld?

Privacy van medewerkers en bezoekers in het cameragebied is beschermd door een privacyreglement.

Ik heb vragen over het cameratoezicht. Bij wie kan ik terecht?

Vragen over Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) kunt u stellen aan de Functionaris Gegevensbescherming(https://ziekenhuisrivierenland.nlmailto:fg@zrt.nl).

Operationele beveiligingsvragen kunt u stellen aan de unitmanager Gastvrijheid.