Carpaal tunnelsyndroom snel verholpen in Ziekenhuis Rivierenland

26 februari 2021

Team Cts Poli Ziekenhuis Rivierenland

Mensen met een carpaal tunnelsyndroom kunnen snel terecht op de speciale CTS-poli. Het carpaal tunnelsyndroom is een aandoening van de hand. Er zit dan een zenuw bekneld in een ‘tunnel’ in de pols. Dat kan leiden tot gevoelloosheid, tintelingen en pijn in vingers, hand en zelfs ook de arm.

Handchirurg Michel Schouten: “De oorzaak van de beknelling is meestal niet bekend. De zenuw functioneert slecht door verhoogde druk in de tunnel waar de middenhandszenuw doorheen loopt. De zenuw komt dan in de knel. Het vasthouden van vocht tijdens zwangerschap kan bijvoorbeeld een oorzaak zijn. Deze vorm verdwijnt echter meestal weer na de bevalling. Botbreuken en artrose kunnen een oorzaak zijn, als hierdoor de tunnel vernauwd wordt. Bij sommige ziekten komt het CTS vaker voor, zoals schildklierafwijkingen, reumatische aandoeningen, diabetes of overgewicht.”

Samenwerking op CTS-poli

Bij klachten aan de hand en arm is de eerste stap naar de huisarts. Die zal bij het vermoeden van een carpaal tunnelsyndroom naar Ziekenhuis Rivierenland verwijzen. Op de CTS-poli(https://rivierenlandprodpwa.azurewebsites.net/home-page/afdelingen/cts-poli) in Ziekenhuis Rivierenland werken verschillende afdelingen nauw met elkaar samen voor onderzoek en behandeling. De patiënt komt vaak eerst bij de neuroloog voor analyse en eventueel een spier- of zenuwonderzoek. Als deze verwacht dat een operatie nodig is, komt de patiënt bij de handchirurg.

Opereren hoeft niet altijd

Een operatie is mogelijk, maar dit is niet altijd nodig. “Vaak kunnen we ook op een andere manier verlichting bieden. Denk aan een injectie of een spalk. Wat de beste behandeling is, verschilt van persoon tot persoon. Samen met de patiënt kijken we naar welke behandeling passend is, en de mogelijke risico’s van de verschillende behandelingen”, vertelt plastisch chirurg Margot Veerman.

De aandacht van ziekenhuizen gaat momenteel naar de zorg voor coronapatiënten. Gelukkig gaat de gewone zorg door. Ook Ziekenhuis Rivierenland probeert de reguliere zorg zoveel mogelijk doorgang te laten vinden.

 

foto: Samenwerking voor de beste zorg bij het carpaal tunnelsyndroom. V.l.n.r. Margot Veerman (plastisch chirurg), Aloise de Bruyn (polikliniekassistente), Michel Schouten (handchirurg), Herma van Meeteren (KNF), Tanja-Anne Hoogendoorn (neuroloog). De foto is gemaakt in januari 2020.

Alle nieuws items(https://ziekenhuisrivierenland.nl/nieuws/)