Digitaal vooruit: koppeling met PGO

15 september 2022

Foto Audit 12 Sept 2022 Web2

Ziekenhuis Rivierenland heeft weer een stap vooruit gezet in het verbeteren van de digitale informatie-uitwisseling met patiënten. Patiënten kunnen hun medische informatie van het ziekenhuis niet alleen inzien via MijnZR, maar ook via een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO). Op 12 september is de daarvoor benodigde technische koppeling getoetst door een externe auditor en de uitkomst was positief. Hiermee behoort Ziekenhuis Rivierenland tot de voorhoede van ziekenhuizen die dit voor elkaar heeft.

Als ziekenhuis doen we mee aan het landelijke programma VIPP 5. Dit heeft mede als doel de digitale informatie-uitwisseling met de patiënt via een PGO te verbeteren. Dit gebeurt in een aantal modules (stappen). Aan het halen van de modules zijn allerlei eisen verbonden. De eerste stap is dat patiënten via een technische koppeling informatie van Ziekenhuis Rivierenland kunnen inzien. Deze stap is nu succesvol afgerond. De volgende stappen moeten voor 30 juni 2023 behaald zijn en in het voorjaar zullen we het gebruik van het PGO actief bij onze patiënten gaan promoten.

Een PGO is een app of website waarmee een patiënt in één overzicht gezondheidsgegevens van verschillende zorgverleners kan bekijken, zoals informatie van de huisarts, apotheek en ziekenhuis. Wilt u hier meer over weten, kijk dan op Ziekenhuis Rivierenland - PGO(https://rivierenlandprodpwa.azurewebsites.net/home-page/afdelingen/persoonlijke-gezondheidsomgeving-pgo)

Alle nieuws items(https://ziekenhuisrivierenland.nl/nieuws/)