Duidelijke voorlichting over BRMO in Ziekenhuis Rivierenland

1 oktober 2021

Thuiskit2

Ziekenhuis Rivierenland heeft de informatie voor patiënten over BRMO verbeterd. Alle teksten zijn herschreven in begrijpelijke taal en ook de vormgeving is verbeterd. Deze verbeterslag helpt mensen met een resistente bacterie bij het thuis afnemen van testen. Het is een initiatief van de afdeling Ziekenhuishygiëne en Infectiepreventie van het ziekenhuis.

Patiënten die een BRMO (Bijzonder Resistent Micro-Organisme) oplopen, moeten gedurende langere tijd thuis testen doen. Een bekende BRMO is de MRSA-bacterie. Daarvoor ontvangen ze met enige regelmaat brieven en instructies. Voor mensen die moeite hebben met lezen en schrijven, valt het vaak niet mee om de informatie te begrijpen en toe te passen.

Inbreng van de patiënt

Daarom is een set communicatiemiddelen ontwikkeld, die medisch-inhoudelijk klopt maar die ook is afgestemd op wat de patiënt wil en begrijpt. Bij het herschrijven zijn patiënten en taalambassadeurs (ex-laaggeletterden) betrokken. Vooral moeilijke, medische begrippen hebben veel aandacht gekregen. Om termen te verduidelijken, is een top-10 moeilijke woorden Infectiepreventie(https://www.ziekenhuisrivierenland.nl/uploads/media/5f4658bb0ffb1/flyer-zhip.pdf) gemaakt.

Animaties

Op de website staan ook animaties. Deze helpen de patiënt om een beeld te krijgen van de onderzoeken en hoe je zelfstandig een kweek kunt afnemen (zie www.zrt.nl/zhip/brmo(https://www.zrt.nl/zhip/brmo))). De animaties zijn ook in andere talen te vinden. De instructie die bij de kweekset zit, is vormgegeven met duidelijke afbeeldingen en korte teksten. Met een QR-code kom je snel bij informatie op de website.

Met deze duidelijkere voorlichting wil de afdeling Infectiepreventie patiënten beter begeleiden in het BRMO-traject, de communicatie naar patiënten beter te laten verlopen, infectiepreventie verbeteren en antibioticaresistentie voorkomen. Het project is genomineerd geweest voor de ZorgVoorZorg Taalprijs van de Taalunie.

Regionale samenwerking

BRMO-voorlichting is iets wat alle zorginstellingen aangaat. In Gelderland werkt Ziekenhuis Gelderland daarvoor samen binnen het netwerk GAIN: Gelders Zorgnetwerk Infectiepreventie.

Lees ook: Ziekenhuis Rivierenland - Artikel - Ziekenhuis wil duidelijke taal in BRMO-brieven(https://rivierenlandprodpwa.azurewebsites.net/home-page/nieuws/ziekenhuis-wil-duidelijke-taal-in-brmo-brieven) 

Alle nieuws items(https://ziekenhuisrivierenland.nl/nieuws/)