Een eigen Green deal voor Ziekenhuis Rivierenland

29 maart 2023

Beeldmerk Duurzaam Zr

Duurzaamheid is niet nieuw voor Ziekenhuis Rivierenland. Zo doen we al aan warmte-koude opslag, hebben we duurzame verlichting, bewegingsmelders, leiding isolatie, 1.400 m2 groendak en zonnepanelen. Maar er zijn nog veel andere verbetermogelijkheden. Duurzaamheid verdient de komende jaren meer aandacht. Ziekenhuis Rivierenland doet, net als de NVZ, mee aan de landelijke Green Deal 3.0, het Milieu Platform Zorg en heeft vier concrete duurzaamheidsprojecten in 2023.

Op maandag 27 maart ondertekende meer dan 20 medewerkers uit het ziekenhuis de ‘Ziekenhuis Rivierenland Green Deal’. Dit deden ze tijdens een kick-offbijeenkomst met inspirerende sprekers. Zoals Tom Pereboom en Egid van Bree, die spraken over de groene OK, Patrick van Bree die inzichten deelde over voeding en duurzaamheid en Susanne Wiersma die de eerste resultaten van de 0-meting van de milieubarometer toelichtte. De 20 medewerkers zijn belangrijke ambassadeurs voor het thema duurzaamheid en specifiek de vier onderwerpen waar in 2023 extra aandacht voor is.

Vier aandachtsgebieden voor 2023

In 2023 gaan vier green teams aan de slag met de volgende onderwerpen:

  • Groene OK
  • Afval
  • Duurzame en goede voeding
  • Mobiliteit

Aan de hand van de vele goede voorbeelden die er al zijn, zetten de green teams concrete verbeteracties uit voor het ziekenhuis.

Alle nieuws items(https://ziekenhuisrivierenland.nl/nieuws/)